Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

GDPR (General Data Protection Regulation)

Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τις διεργασίες του GDPR.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR ενισχύει τα δικαιώματα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Ο κανονισμός  GDPR επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στους οργανισμούς που συλλέγουν ή αναλύουν προσωπικά δεδομένα. Αυξάνει τη διαφάνεια ως προς τον τρόπο συλλογής, τον χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων με στόχο τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού είναι αποθηκευμένα.

Αφού τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, ο κανονισμός GDPR δεν απαιτεί επί του παρόντος πιστοποίηση από τρίτους Ωστόσο, υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ των απαιτήσεων του ISO 27001 και του GDPR όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί θα πρέπει να διαχειρίζονται τις πολιτικές τους για την ασφάλεια των πληροφοριών, τους ελέγχους και τις διαδικασίες τους. Η απόκτηση πιστοποίησης κατά ISO/IEC 27001:2013 καταδεικνύει τη δέσμευση για τήρηση των απαιτήσεων του GDPR και παράλληλα τη συμμόρφωση και τη λογοδοσία στο πλαίσιο του GDPR.

Τα οφέλη του GDPR

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Η συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό διασφαλίζει μια διαφανή στρατηγική που τοποθετεί στο επίκεντρο των διαδικασιών τον πελάτη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση των καταναλωτών. Οργανισμοί που δεν έχουν καταβάλει καμία προσπάθεια να συμμορφωθούν με τον GDPR δεν θα αντιμετωπιστούν ευνοϊκά από τις ρυθμιστικές αρχές. Το μέγιστο πρόστιμο για μη συμμόρφωση – π.χ., για χρήση προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου ή για ελλιπή προστασία – μπορεί να φτάσει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ ή το 4% του συνολικού κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους, αναλόγως πιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Απλουστευμένες διαδικασίες

Ο κανονισμός GDPR προβλέπει απλές διαδικασίες που βοηθούν τους εργαζόμενούς σας να σέβονται το δικαίωμα του ατόμου στο ιδιωτικό απόρρητο.

Η προστασία δεδομένων ξεκινά από τον σχεδιασμό και από προεπιλογή.

Η προώθηση της προστασίας των δεδομένων από την αρχή κάθε έργου αντιμετωπίζει τυχόν ζητήματα εγκαίρως, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για την LRQA, κάθε οργανισμός είναι μοναδικός: οι επιπτώσεις του νέου γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων θα εξαρτηθούν από την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας και την ωριμότητα των συστημάτων διαχείρισης.

Η LRQA προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και υπηρεσίες αξιολόγησης για την ομαλή προσαρμογή του οργανισμού σας.

Παρότι ο GDPR δεν απαιτεί πιστοποίηση, η LRQA προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης που βοηθούν στη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό, όπως:

  • Ενημέρωση GDPR: Εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες του GDPR.
  • Θεμελιώδεις Αρχές Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Foundation): Κατανόηση των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).
  • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Executive Workshop): Ανάλυση και Εφαρμογή των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).
  • Διαγνωστική επιθεώρηση (Gap Analysis):
  • Χαρτογράφηση και Διαβάθμιση Δεδομένων (Data Mapping and Classification):
  • Σεμινάριο για την Αξιολόγηση Επιπτώσεων (Data Privacy Impact Assessment - DPIA):
  • Αξιολόγηση και βεβαίωση ελέγχων GDPR
  • Ενότητες eLearning στην ενσωμάτωση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριών
  • Σεμινάρια, επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων και πιστοποίηση ISO 27001 (Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών), ISO 22301 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας) και BS 10012 (Σύστημα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών).

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Κορυφαία εξειδίκευση

Οι επιθεωρητές της LRQA είναι ειδικοί του εκάστοτε κλάδου και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας εξασφαλίζοντας εμπεριστατωμένη επιθεώρηση του συστήματός σας. Συνεργάζονται με πελάτες υψηλού κύρους σε τομείς όπως η οικονομία, οι τηλεπικοινωνίες, το λογισμικό, το διαδίκτυο, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δικαιοσύνη και το Δημόσιο, προκειμένου να παράσχουν ολοκληρωμένες και αμερόληπτες εκτιμήσεις.

Τεχνογνωσία

Οι ειδικοί της LRQA διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και στην πληροφορική. Βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης διεθνών προτύπων, και παράλληλα συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την εκπαίδευση ΣΔΑΠ.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;