Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

Wykaż zgodność z RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na organizacje odpowiedzialność za to, jak wykorzystują dane osobowe, wzmacniając prawo jednostki do prywatności i odbudowując zaufanie konsumentów.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Zarys ogólny

 RODO stawia kwestie ochrony danych na czele Twoich procesów organizacyjnych. Zwiększa transparentność sposobów, w jakie firmy pozyskują, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe i ma na celu ochronę danych osób na terenie całej UE - bez względu na to, gdzie te dane są przechowywane.

Po wejściu w życie 25 maja 2018 roku, RODO obecnie nie wymaga certyfikacji 3-ciej strony. Istnieją jednak zbieżności pomiędzy wymogami ISO 27001 a RODO względem sposobu, w jaki organizacje powinny zarządzać swoją polityką bezpieczeństwa informacji i związanymi z nią środkami kontroli i procedurami. Uzyskanie certyfikatu zgodności z ISO/IEC 27001:2013 jest dowodem zaangażowania w wypełnianie wymogów RODO i pokazuje zarówno kompatybilność jak i odpowiedzialność.

Korzyści z RODO

Budowanie zaufania

Kompatybilność z nowym rozporządzeniem daje pewność, że organizacje prowadzą swoje działania w sposób bardziej transparentny i zorientowany na klienta, co pozwala zwiększać pewność i zaufanie klientów. Nie należy oczekiwać, że regulatorzy będą patrzyli przychylnie na organizacje, które nie podjęły żadnych starań aby dopasować się do RODO. Maksymalna kara za brak zgodności - na przykład za wykorzystywanie danych osobowych bez zgody albo brak ochrony danych osobowych może wynieść nawet 20 milionów euro albo 4% światowych obrotów z poprzedniego roku - w zależności od tego, która kwota będzie większa. 

Usprawnienie procesów

RODO zachęca do upraszczania procesów, aby pomóc Twoim pracownikom uszanować prawo jednostki do prywatności.

Ochrona danych na etapie projektu

Nacisk na ochronę danych już na początku dowolnego projektu pozwoli szybko reagować na problemy i zapewni zgodność z wymogami prawnymi.

Potrzebujesz pomocy z RODO?

W LRQA rozumiemy, że każda organizacja jest wyjątkowa: wpływ nowego Rozporządzenia o ogólnej ochronie danych na Twoją działalność będzie zależał od złożoności jej struktur i dojrzałości Twoich systemów zarządzania.

LRQA dostarcza całą gamę usług w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, oferując zarówno szkolenia jak i audyty, aby pomóc Twojej organizacji dostosować się do wymogów.

Choć RODO nie wymaga certyfikacji, LRQA oferuje szereg usług w zakresie szkolenia i audytu, które pomagają uzyskać zgodność z nowym rozporządzeniem, w tym:

  • RODO Ogólnie: Wprowadzenie do podstawowych zasad i koncepcji RODO.
  • RODO Podstawy: Wyjaśnienie konsekwencji RODO dla Twojej organizacji i kroków koniecznych do wypełnienia wymogów.
  • Inspektor ochrony danych (IOD) - szkolenie: Pomoc w przygotowaniu Twoich IOD do wypełniania obowiązków nowo powstałej funkcji.
  • Analiza luk RODO
  • Mapowanie i klasyfikacja danych
  • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) albo szkolenie DPIA pozwalające Ci na przeprowadzenie wewnętrznego audytu.
  • Audyt środków kontroli i wydawanie zaświadczeń RODO
  • Moduły eLearningowe z wdrażania ochrony danych i bezpieczeństwa informacji
  • Szkolenia, analiza luk i certyfikacja ISO 27001 (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji), ISO 22301 (Bezpieczeństwo powszechne - Systemy zarządzania ciągłością działania) i BS 10012 (System zarządzania danymi osobowymi).

Dlaczego warto nas wybrać?

Wysokie kwalifikacje

Nasi auditorzy to wykwalifikowani specjaliści, których obiektywne spojrzenie da Ci pewność, że podjęte środki bezpieczeństwa odpowiadają najlepszym praktykom branży. Pracują z najważniejszymi klientami z sektora finansów, telekomunikacji, oprogramowania, Internetu, doradztwa, sprawiedliwości i rządowego, dostarczając całościowe rozwiązania i niezależny audyt.

Wiedza techniczna

Nasi fachowcy posiadają doskonałą znajomość sektora w zakresie bezpieczeństwa informacji i doświadczenie informatyczne. Od dekad są w czołówce jeśli chodzi o rozwój międzynarodowych standardów oraz audytu, certyfikacji i szkoleń w zakresie ISMS.

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólnie działać na rzecz bezpieczniejszego świata.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LRQA, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

STUDIA PRZYPADKÓW

Z kim pracujemy

Pomagamy firmom z kilkudziesięciu sektorów wysuwać się na prowadzenie i osiągać więcej niż kiedykolwiek. Jak możemy pomóc Tobie?

Zobacz więcej studiów przypadków

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?