เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การบินและอวกาศ และการป้องกันประเทศ

ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ในภาคส่วนธุรกิจการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศที่มีข้อกำหนดที่เคร่งครัด การรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเราในทั่วโลก

ได้รับการติดต่อ

การรับรองโดยอิสระจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศจะดูแลเราให้ปลอดภัย

ด้วยระบบรับรอง เราจึงมั่นใจว่าเมื่อเราเดินทางโดยเครื่องบิน หรือเมื่อนักบินอวกาศออกจากสถานีอวกาศ พวกเขาจะปลอดภัยเพราะพวกเขาอยู่ในเครื่องจักรที่จัดสร้างมาภายใต้ข้อกำหนดที่เคร่งครัดและมาตรฐานสูงสุดของโลก หากปราศจากการรับรองคุณภาพเพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้ บริษัทใดๆ ก็สามารถสร้างเครื่องบินหรือยานอวกาศ หรือทำการผลิตให้แก่ภาคส่วนการป้องกันประเทศและวางตลาดโดยไม่ต้องคำนึงว่าพวกเขาได้จัดสร้างสิ่งเหล่านี้ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือไม่

ที่ LRQA เราดำเนินการโดยร่วมมือกับบรรดาลูกค้าของเราเพื่อจัดหาบริการอย่างที่พวกเขาต้องการ ไม่ว่าคุณจะมีสถานประกอบการหลายแห่งหรือจำเป็นต้องทำการตรวจประเมินแบบรวม เราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีในแนวทางที่คุ้มค่าและสอดคล้องกับการปฏิบัติ

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญและความเป็นอิสระที่จะนำไปปรับใช้เพื่อรับรองในความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือได้ และความสำเร็จในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานของคุณ เราช่วยเพิ่มผลิตภาพให้สูงที่สุดและการกู้คืน ลดต้นทุนดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล หลักปฏิบัติและมาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราได้เคยช่วยพัฒนาขึ้นมานั่นเอง

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?