Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ

H ποιότητα σε νέα ύψη.

Η αυστηρά ελεγχόμενη αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία απαιτεί την προσήλωση της επιχείρησης στα υψηλότερα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Περισσότερες πληροφορίες

 H ανεξάρτητη διασφάλιση ποιότητας στην αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία εγγυάται την ασφάλεια μας.

Είτε πρόκειται για καθημερινές πτήσεις, είτε για διαστημικά ταξίδια, το κάθε αεροσκάφος οφείλει να κατασκευζεται σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές που καθορίζουν τα διεθνή πρότυπα. Οι δικλείδες διασφάλισης ποιότητας επιτρέπουν στις εγκεκριμένες μονάχα εταιρείες να κατασκευάζουν αεροσκάφη ή αμυντικό εξοπλισμό και να διαθέτουν αυτά στην αγορά.

Συνεργαζόμαστε, παρέχοντας σας τις πιο πρακτικές και οικονομικές υπηρεσίες για την επιθεώρηση μεμονωμένων, πολλαπλών εγκαταστάσεων ή για συνδυαστικές επιθεωρήσεις.

H προσέγγισή μας

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες λύσεις και παραμένουμε ανεξάρτητοι για να διασφαλίσουμε ακεραιότητα, αξιοπιστία και επιτυχία σε κάθε πτυχή της επιχείρησής σας. Ο οργανισμός σας θα πετύχει με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και οικονομική ανάκαμψη, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και των κινδύνων, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωση με κρατικούς κανονισμούς, νομοθεσίες και πρότυπα του κλάδου, πολλά εκ' των οποίων έχουν εκπονηθεί με την συμβολή μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;