Skip content
Ascend

Internrevisor för livsmedelssäkerhet

LÄR DIG UTFÖRA INTERNA REVISIONER

+46 31 26 21 80

Kontakta oss!

Introduktion

Kursen är avsedd för personer som har för avsikt att genomföra interna revisioner av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Kursen ger deltagarna de färdigheter som krävs för att bedöma och rapportera om det framgångsrika genomförandet och underhållet av ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i enlighet med ISO- och GFSI-klasstandarder (BRCGS, FSSC 22000, IFS).

 

Utbildning i form av en workshop baserad på riktlinjer för revision enligt ISO 19011:2018 och bästa praxis från LRQA.

Vem skall delta?

 • Kandidater för internrevisorer i organisationer som är certifierade enligt HACCP, ISO 22000, BRCGS, IFS, FSSC 22000
 • Anställda på livsmedelsföretag som vill förbättra livsmedelssäkerheten genom effektiva interna revisioner
 • Personer som arbetar i livsmedelskedjan och som vill utveckla revisionstekniker.
 • Personer som vill lära sig hur man tillämpar kraven i standarderna vid internrevisioner.
 • Erfarenhet av arbete i livsmedelskedjan, inklusive kunskap om HACCP-principerna och en grundläggande medvetenhet om kraven i en av standarderna: ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS eller IFS, rekommenderas

Vi rekommenderar att du har deltagit i LRQA-utbildningar eller eLearning om livsmedelssäkerhet

Vad kommer du att lära dig?

 • Grundläggande principer och fördelar med ett effektivt ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Principer, processer och tekniker som används för att bedöma och hantera risker för livsmedelssäkerheten
 • Anpassning av specifika revisioner av livsmedelssäkerhet till andra allmänna revisioner av ledningssystem
 • Kontinuerlig förbättring av systemet för hantering av livsmedelssäkerhet
 • Revisionernas bidrag till ledningssystemets effektivitet
 • Internrevisorns roller och ansvarsområden
 • Processer och deras användning för revision av en effektiv implementering av systemet
 • Revisionsförberedelser och värdet av processbaserade checklistor
 • Insamling av objektiva bevis genom observationer, intervjuer och översikt över dokumentation
 • Relaterade revisionsresultaten till organisationens riktlinjer och mål, inklusive tillämpliga bestämmelser och lagstiftning

Rapportering av resultat i förhållande till standardkraven

Utbildningen baseras på krav i olika standarder och guidelines såsom:

 • Codex Alimentarius Commission Annex to CAC/RCP 1-1969 / Hazard Analysis
 • ISO 22000:2018 
 • FSSC 22000 5.1 
 • BRCGS for Food Safety 8
 • IFS Food 7
 • ISO 19011:2018

Kursens längd:

2 dagar

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

Internt

Om ni är på jakt efter en utbildning för fyra eller fler personer kan våra interna utbildningar vara ett kostnadseffektivt alternativ. Kontakta teamet för en offert.

Specialanpassad

Arbeta med våra utbildare för att ta fram utbildningar och program specifikt för era behov och krav.