Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Sakra Kosttillskott

System för säkra kosttillskott till konsument.

System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Certifiering enligt System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument är en bekräftelse att ert företag aktivt arbetar med och uppfyller kraven i Svensk Egenvårds branschriktlinjer Säkra kosttillskott till konsument respektive och / eller Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument. Certifieringskriterierna ägs av Svensk Egenvård och har utvecklats av i samråd med LRQA Sverige AB.

Certifiering av verksamheter kan ske med olika omfattning (scope) enligt följande:

Att företaget:

 • säljer, inför eller för ut produkter till/från andra EU länder, inklusive dokumentation om alkohol- och andra myndighetstillstånd om sådana behövs
 • importerar eller exporterar produkter från tredje land (från utanför EU), inklusive dokumentation om eventuellt registrering som importör och import- och andra myndighetstillstånd om sådant behövs
 • utvecklar och/eller låter andra företag producera produkter som säljs under det företagets eget varumärke (EVM)
 • förpackar eller tillverkar produkter, samt att företaget är registrerat eller godkänt för detta, inklusive uppgift om kontrollmyndighet (-er).

Certifieringen anger också vilka produkttyper som företaget är verksam med:

 • kosttillskott
 • sport- och viktminskningsprodukter
 • både kosttillskott och sport- och viktminskningsprodukter

Certifiering kan samtidigt ske mot en eller flera av dessa punkter. Kriterierna uppdelade i sju avsnitt:

 1. Ledningens och företagets ansvar
 2. Leverantörsbedömning, inköp, införsel och import
 3. Råvaru- och produktbeskrivningar, märkning och spårbarhet
 4. Lagring och transport
 5. Dokumentation
 6. Grundförutsättningar – krav vid hantering och produktion
 7. HACCP system vid hantering / produktion

(Avsnitt 6 – 7 är kriterier som gäller för företag som förpackar / tillverkar kosttillskott). Dessa kriterier är ett komplement till och förutsätter att:

 • Verksamhet där produkter förpackas och / eller tillverkas är registrerad eller om så behövs godkänd av tillsynsmyndigheten
 • Ett egenkontrollprogram baserat på HACCP principerna finns framtaget och införts vid företaget (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points)

Kriterierna baseras på:

 • Svensk Egenvårds branschriktlinje Säkra kosttillskott till konsument
 • Svensk Egenvårds branschriktlinje Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument
 • Information och krav i olika standarder som ISO 9001, ISO 22000, Globala standarden för livsmedelssäkerhet och International food standard (IFS)

Svensk Egenvårds branschriktlinjer är ett redskap för att underlätta för leverantörer att upprätta ett system för egenkontroll för kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter. Branschriktlinjerna ger vägledning i hur man förebygger faror så att dessa produkter är säkra för konsumenten. Riktlinjerna är fastställda av Livsmedelsverket enligt EGs förordning 852/2004 och ska ses som branschens sammanställning och tolkning av gällande livsmedelslagstiftning.

LRQA informerar Svensk Egenvård om vilka företag som blivit certifierade enligt dessa kriterier.

 

LRQA's tjänster

LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot denna standard.
LRQA kan erbjuda integrerad revision och certifiering enligt denna standard, och t.ex. ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

Offertförfrågan
För att bli certifierade enligt Certified for self-care kontaktar ni Svensk Egenvård på info@svenskegenvard.se

För mer information eller frågor kring Certified for self-care, kontakta Marie Heidenvall, regulatoriskt sakkunnig på Svensk Egenvård på 08-545 411 61 marie@svenskegenvard.se

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag