Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 9001: 2015 sertifisering av kvalitetsstyringssystem (QMS)

Trening og sertifisering for QMS fra industrieksperter

ISO 9001 er den internasjonale standarden for kvalitetsstyringssystemer (QMS). En ISO 9001-sertifisering fra LRQA viser at QMS-systemet følger et robust og globalt anerkjent konsept som fokuserer på kontinuerlig forbedring av prosesser og håndtering av forretningsrisiko for å imøtekomme behov og forventninger blant kunder og andre interessenter. Se våre Vanlige spørsmål for informasjon om ISO 9001 og hva vi tilbyr.

Våre ISO 9001-tjenester

Våre sertifiserings- og treningstjenester kan utføres lokalt, via internett eller i en kombinasjon, slik at dere kan få en modell som er skreddersydd til virksomhetens behov.

dataskjermsymbol

Trening

Utvid dine kunnskaper om ISO 9001 med vårt utvalg av kurs som er utviklet for ulike erfaringsnivåer og læremetoder.

image94kd3.pngGapanalyse

En frivillig ekstratjeneste der en av våre ekspertrevisorer hjelper dere å identifisere svakheter eller manglende samsvar før den formelle ISO 9001-revisjonen.

imageao21.png
Akkreditert sertifisering

En uavhengig tofase-tilnærming som gir en tydelig stadfesting av foretakets kvaliteter. Akkreditert sertifisering hjelper virksomheten å bygge opp tillit blant interessentene og finne nye forretningsmuligheter.

symbol for integrerte tjenester.png
Integrerte revisjoner

Integrering av administrasjonssystemene deres gjør at dere kan dra nytte av et mer effektivt og kostnadsgunstig integrert revisjons- og overvåkningsprogram.

 

Hvorfor bør du arbeide med oss?

lokal og global.png
Lokal og global ekspertise

Vi er der du er. Med høyt kvalifiserte revisorer over hele verden kan vi tilby tjenester lokalt med et globalt høyt kvalitetsnivå. Våre medarbeidere er tekniske eksperter med inngående kunnskap om kvalitetsstyring.

fleksibel gjennomføring.png
Fleksibel gjennomføring

I de fleste tilfeller kan våre trenings- og sertifiseringstjenester i tilknytning til ISO 9001 gjennomføres lokalt eller via internett, ved hjelp av trygg og sikker teknologi. Hvis dere velger gjennomføring via internett, vil dere få den samme høye kvaliteten på tjenestene og mange ekstra fordeler, som fleksibilitet, rask gjennomføring og tilgang til global ekspertise.

en historie over førsteplasser.png
En historie over førsteplasser

Vi har de første som mottok UKAS-akkreditering for levering av sertifiseringstjenester for en rekke standarder over hele verden. Vi fortsetter å bidra til utviklingen av en rekke spesifikke standarder og rammeverk i ulike sektorer.

samsvar og mer.png
Samsvar og mer

Våre assessorer er industrispesialister som nomineres spesielt etter dine forretningsbehov, slik at sikrer merverdi i form av en effektiv og pålitelig revisjon av systemet, og gir dere konstruktive anbefalinger for forbedringer av både styringssystemet og forretningsdriften.

 

Vanlige spørsmål

 • Hva er ISO 9001?

  ISO 9001 er utviklet for virksomheter i alle størrelser og i alle sektorer, og er en internasjonal standard for styringssystemer med et anerkjent rammeverk for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring. Over 1 million bedrifter over hele verden benytter ISO 9001 for å forstå kundenes og interessentenes behov og forbedre ytelsen.

 • Hva er fordelene ved en ISO 9001-sertifisering?

  Konkurransefordel

  Mange foretak krever at leverandører og partnere har en uavhengig ISO 9001-sertifisering for å delta i anbudskonkurranser. Og selv om sertifiseringen ikke skulle være et krav i kontrakten, vil den ofte likevel gi en konkurransefordel og skape større tillit, og dermed hjelpe å finne nye og opprettholde eksisterende forretningssamarbeid.

  Effektivitet og ytelse i driften

  Virksomheter som følger prinsippene for beste praksis som er beskrevet i ISO 9001, forbedre sin risikostyring, skape en tydelig forståelse av foretakets interne og eksterne sammensetning og øke effektiviteten og ytelsen i driften. Akkreditert sertifisering fra en globalt velrenommert og anerkjent leverandør som LRQA er et internasjonalt bevis for at en virksom er troverdig og profesjonell.

  Enkel integrasjon

  ISO 9001 følger rammeverket i SL-vedlegget, den overordnede strukturen for moderne ISO-standarder. Strukturen i SL-vedlegget sikrer konsistens og kompatibilitet mellom ulike styringssystemstandarder, og muliggjør enkel og harmonisert implementering av flere ulike standarder (integrert administrasjonssystem). ISO 9001 kan enkelt integreres i alle nye og reviderte ISO-standarder for styringssystemer, som f.eks. ISO 14001, ISO 45001 og ISO 27001.

 • Hvordan oppnår vi ISO 9001-sertifisering?

  Hvilken vei virksomheten din vil ta for å oppnå en ISO 9001-sertifisering, avhenger gjerne av foretakets størrelse, modningsgrad og tilnærming til risikostyring, og av andre faktorer. Men standardprosessen for å oppnå ISO 9001-sertifisering omfatter tre hovedtrinn. 

  • Revisjon trinn 1 – dokumentgjennomgang og planlegging: Revisoren gjennomgår administrasjonssystemets oppbygging og dokumentasjon – dette kan i de fleste tilfeller utføres uten lokal tilstedeværelse. 
  • Revisjon trinn 2 – evaluering av implementeringen: Revisoren evaluerer implementeringen og effektiviteten av det foreliggende QMS-systemet i henhold til kravene i ISO 9001. Hvis ingenting mangler for samsvaret, mottar dere sertifiseringen. Dette trinnet kan utføres lokalt eller via fjernkontakt. 
  • Fortell om ISO 9001-sertifiseringen: Sertifiseringen viser at dere tar internasjonalt anerkjente rutiner for beste praksis på alvor og at dere forbedrer dere kontinuerlig – det kan åpne nye forretningsmuligheter og imøtekomme interessentenes behov. 
 • Hvordan utføres ISO-revisjoner?

  Våre tjenester kombinerer revisjonaktiviteter som utføres lokalt og via fjernkontakt for å levere uovertruffen innsikt og ekspertise.  Ved hjelp av sikker teknologi for fjerntilgang kan vi tilby en rask og fleksibel måte å gjennomføre revisjonsplanen på, bidra til å redusere karbonavtrykket knyttet til reiser og minimere helse- og sikkerhetsrisikoen for personer som arbeider på farlige steder eller i utilgjengelige områder. Resultatet er det samme som for lokale revisjoner, og integriteten i revisjonen og akkrediterte sertifiseringer er nøyaktig den samme.

 • Hvor lenge er ISO-sertifiseringen gyldig?

  Sertifiseringer er gyldige i 3 år fra datoen den innledende sertifiseringsprosessen fullføres. Revisjon for fornyelse av sertifiseringen diskuteres og planlegges av revisoren i god tid før utløpsdatoen for å sikre at ISO-sertifiseringen opprettholdes.

 • Hvor mye koster det å oppnå en ISO 9001-sertifisering?

  Sertifiseringskostnadene avhenger av virksomhetens størrelse og kompleksitet, og hvor utviklet det foreliggende styringssystemet er. For å få et skreddersydd tilbud, fyll ut skjemaet nedenfor, så vil et av våre teammedlemmer ta kontakt med deg for å gi deg den informasjonen du trenger.

 • Hva er de 10 klausulene i ISO 9001?

  ISO 9001 følger rammeverket i SL-vedlegget, og består av disse 10 klausulene: 

  • Klausul 0 til 3: Innledning, formål, referanser, vilkår og definisjoner 
  • Klausul 4: Sammensetning av organisasjonen  
  • Klausul 5: Ledelse og engasjement 
  • Klausul 6: Planlegging av kvalitetsstyringssystemet 
  • Klausul 7: Støtte og ressursstyring 
  • Klausul 8: Planlegging og kontroll av driften 
  • Klausul 9: Ytelsesevaluering 
  • Klausul 10: Forbedringstiltak 
 • Hva er forskjellen mellom ISO 9001 og ISO 14001?

  ISO 9001 kvalitetsstyringssystem (QMS) er den globalt anerkjente styringssystemstandarden med et rammeverk for kvalitetsstyring. ISO 14001 er den internasjonalt anerkjente styringssystemstandarden for miljøstyring. Som ISO 9001 inneholder også ISO 14001 et rammeverk og kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøstyringssystem (EMS), og er basert på SL-vedleggets rammeverk.

Er dere allerede sertifisert i henhold til ISO 9001 og ønsker en overføring?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?