Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 20000 sertifisering av IT-tjenester

For å levere førsteklasses IT-tjenester.

ISO/IEC 20000-1, bedre kjent som ISO 20000, gjelder for alle virksomheter som er involvert i administrasjon eller outsourcing av IT-systemer, og virksomheter som tilbyr IT-administrasjonsløsninger til sine kunder.

Oversikt

Foretakets sentrale driftsprosesser er avhengig av IT. Det betyr at endringer i disse prosessene også krever endringer i IT-systemene – enten det gjelder maskinvare, programvare, kommunikasjon eller support.  Dette er IT-tjenesteadministrasjon. Ved å oppnå ISO 20000-sertifisering med LRQA kan dere fokusere på å levere effektive IT-tjenester til brukerne.

Fordeler ved ISO 20000

Merkets omdømme og troverdighet

Ved å implementere ISO 20000 og oppnå sertifisering med LRQA kan virksomheten vise på en tydelig måte at IT-tjenestene er på høyde med beste praksis i bransjen. Denne standarden er basert på arbeid som er utført av britiske Office of Government Commerce (OGC) og IT Infrastructure Library (ITIL). Det gir kundene deres tryggheten av å vite at IT-tjenestene følger et internasjonalt anerkjent rammeverk.

ISO 20000-sertifisering kan bidra til å styrke foretakets omdømme og heve dere over konkurrentene. Ved å bygge opp troverdighet og tillit i evnen til å administrere IT-tjenestene på en effektiv måte, kan det gjøre det lettere for foretaket å finne nye forretningsmuligheter.

Fornøyde kunder

ISO 20000 gir virksomheten en helhetlig og grundig tilnærmingsmåte for å sikre at dere har på plass de prosedyrene og prosessene som kreves for å levere effektive IT-tjenester. Å ha på plass effektive prosesser betyr til syvende og sist å kunne tilby en strømlinjeformede service som imøtekommer kundenes behov.

ISO 20000 sørger for at alle ansatte vet nøyaktig hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres, og sikrer at både mennesker og prosesser fungerer kontrollert og arbeider frem mot samme mål. Det sikrer at foretakets produkter og tjenester innfrir  kundenes forventninger, og gjør det dessuten mulig å administrere og optimere kostnadene.

Kontinuerlig forbedring

ISO 20000 tar utgangspunkt i administrasjonssystemet, og ved å implementere kravene i standarden sikrer man at virksomheten følger en prosessorientert tilnærming som kontinuerlig forbedrer både administrasjonssystemet og forretningsdriften.

Standarden sikrer at IT-tjenestene overvåkes og evalueres regelmessig, og gjør foretaket i stand til å reagere på alle slags organisatoriske endringer.  Dermed kan man oppnå kontinuerlig forbedring av IT-tjenesteadministrasjonssystemet i forhold til viktige mål og agendaer.

Trenger du hjelp med ISO 20000?

Med over 30 års erfaring med sertifisering av foretak innen telekommunikasjon, myndigheter, finansnæring, IT og jus har LRQA en lang og velkjent suksesshistorie innen IT-tjenesteadministrasjon og ISO 20000-sertifisering. Vi tilbyr vurderingstjenester, inkludert ISO 20000-trening, ISO 20000-gapanalyse og ISO 20000-sertifisering.

Hvorfor bør du arbeide med oss?

Akkreditert sertifisering

LRQA ble det første sertifiseringsorganet som ble akkreditert av UKAS (United Kingdom Accreditation Service) i 1985, så du kan føle deg trygg på at vi har erfaringen og ekspertisen som trengs for å gjennomføre ISO 20000-vurderingen for dere.

Teknisk ekspertise

Våre assessorer er teknisk kvalifisert personale med sektorspesifikk IT-erfaring som sørger for en grundig og oppriktig vurdering av implementeringen og effektiviteten av ISO 20000-administrasjonssystemet i foretaket deres.

Hos LRQA sikrer vi at assessoren har både kunnskapen og evnene som trengs for deres spesifikke behov, og muliggjør en effektiv og pålitelig revisjon av systemet deres.

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?