Skip content
Bel ons direct: +31 10 899 7300

Vraag een offerte aan

Met meer dan 20 vestigingen en meer dan 4500 medewerkers werkt Heijmans aan een breed scala aan projecten. Van het bouwen van nieuwe woningen tot het ontwikkelen van infrastructuur. Het bedrijf heeft een sterk gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat tot uiting komt in de missie 'een gezonde leefomgeving creëren'.

Recentelijk heeft Heijmans gekozen voor LRQA als assurance partner, om als centrale certificeringsinstantie meerdere entiteiten van Heijmans te ondersteunen bij alle uitdagingen en certificeringen. LRQA sprak met Martin Schotman, Directeur Kwaliteit bij Heijmans, en vroeg welke focuspunten en thema’s er spelen bij Heijmans en hoe LRQA Heijmans hierbij kan ondersteunen.

 

De verduurzamingsopgave

“In 2018 heeft Heijmans de strategie opgezet om te verbeteren, te verslimmen en te verduurzamen. Veel bedrijven zijn nu bezig met de verduurzamingsslag. Verduurzaming is een zeer belangrijk thema en wij willen daar vooruitstrevend in zijn. Als makers van een gezonde leefomgeving heeft Heijmans ook de overtuiging dat dit onze opgave is. Wij zijn toentertijd begonnen met het verduurzamen van ons materiële park, zoals asfaltmachines en walsen. Nu bouwen we ter verduurzaming grote materiële stukken om, zoeken we naar alternatieven om de CO2 uitstoot te verminderen en gebruiken we bijvoorbeeld biologische-brandstof waar het kan. Een ander voorbeeld bevindt zich in de woningbouw. Daar gaat binnenkort een nieuw woningtype live waar we houten woningen produceren vanuit de fabriek. Het gebruik van cement in het beton bij traditionele woningen is vervuilend en de grondstof hout slaat CO2 op, en daarnaast gaan we bomen terug planten in samenwerking met Staatsbosbeheer.

We zien de rol van verduurzaming ook terug op de arbeidsmarkt. Werknemers geven steeds vaker de voorkeur aan het werken voor een bedrijf dat de maatschappelijke opgave erkent, vooruitstrevend is en daar iets aan wil doen, ook al is het een commercieel bedrijf.”

De managementsystemen als basis

“Een ander thema voor Heijmans is verbetering. Wij willen goed georganiseerd zijn en klant- en veiligheid gericht zijn. De kwaliteit- en milieumanagementsystemen die zijn opgezet helpen ons om de uniformiteit van bouwprojecten te realiseren en de uniformiteit te bewaken. Verdere verbetering is daarbij noodzakelijk. Het is belangrijk en noodzakelijk om te verankeren hoe we tot de aanpak komen van de verduurzamingsopgave.

Binnen het thema ‘verbetering’ is het belangrijk om bijvoorbeeld de vele woningen die we bouwen, in één keer goed op te leveren. Dit kunnen we alleen doen als we goede structuren en controles hebben, waarbij we snel kunnen bijsturen. Zo is er in onze managementsystemen een garantieproces opgenomen, waarbij we niet alleen zorgen voor het snel en correct verhelpen van klachten maar ook de leerpunten gebruiken om verbeteringen in de processen en het standaardproduct op te nemen. Het managementsysteem is de basis en voorwaarde om op deze manier te opereren.

 

Door de ogen van de auditor

“Voor ons zijn de externe audits, naast onze eigen interne audits, van grote waarde. De certificeringsinstantie vervult daarbij nog steeds een belangrijke rol om blinde vlekken in het managementsysteem aan het licht te brengen, en het helpt ons daarbij om van tijd tot tijd afstand te nemen en door de ogen van de externe auditor te kijken. Op deze manier hebben we een aantal jaar geleden ontdekt dat het ‘onboarding’ proces van nieuwe medewerkers verbeterd kon worden. Daar is toen een verbeteractie op gekomen en nu zien we dat door het managementsysteem nieuwe medewerkers de processen binnen Heijmans beter en sneller herkennen.”

 

Van drie certificeringsinstanties naar één partner

In de huidige situatie werkt Heijmans met de entiteiten woningbouw, infrastructuur en utiliteit samen met drie verschillende certificeringsinstanties voor de normen ISO 9001, ISO 14001 en VCA. “Wanneer we een totaalbeeld willen genereren is dit lastig, ook al zijn de normen hetzelfde. Elke auditor heeft ondanks zijn trainingen, toch een eigen persoonlijke touch. Bij de auditor A ligt het accent op het ene en bij auditor B op het andere. Het is moeilijk om hier één rode draad te ontdekken. Voor ons is het logisch in de huidige tijd terug te gaan naar één partij voor de hoofdschema’s. De auditor geeft individuele terugkoppelingen over de onderdelen, maar kan ook samen met ons tot een totaalbeeld komen.”

We hebben uiteindelijk voor LRQA gekozen vanwege onze goede ervaringen met hen. LRQA werkt daarnaast met een duidelijke jaarkalender, waardoor we precies weten wat er de komende 3 jaar gaat gebeuren. Daarnaast gebruikt LRQA een Client Portal, waardoor we alles centraal terug kunnen vinden en hebben ze de omvang en medewerkers die de service kunnen leveren om ons te ondersteunen en als laatste is LRQA ook bekend in de bouwsector.  

CASE STUDIES