Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

De Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder (SCL).

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, kosten en tijdsverlies tot gevolg.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het gedrag van werknemers is daarbij van groot belang. Met de veiligheidsladder wordt het mogelijk om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te verbeteren. U krijgt hiermee inzicht in de mate van bewust veilig werken en bovendien wordt het meetbaar hoe u ervoor staat op het gebied van veiligheid en gezondheid. De veiligheidsladder heeft vijf treden die aansluiten bij de verschillende ontwikkelfasen van uw organisatie. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe beter de score op de ladder.

Door veel opdrachtgevers en steeds meer marktpartijen wordt de Veiligheidsladder gebruikt als criterium voor het gunnen van offertes en aanbestedingen.

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waaronder ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector hebben dat afgesproken. Deze partijen gaan de NEN Safety Culture ladder (SCL) hanteren. Daarbij meten zij het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren. Het doel van de maatregel “Veiligheid in Aanbestedingen” (ViA) is de veiligheid in de gehele keten te verhogen. Dit geldt zowel voor hoofdaannemers als onderaannemers en ook voor architecten- en ingenieursdiensten.

We willen u erop wijzen dat de ondertekenaars van de GCVB vanaf 1 januari 2022 de SCL bij inkoop en contractering van werken en adviesdiensten zullen uitvragen. Wilt u opdrachten voor hen blijven uitvoeren, dan moet u zich hierop tijdig voorbereiden.

Vanuit de Governance Code Bouw is het zelfs vanaf 1-1-2022 verplicht om het bewustzijn op het gebied van veiligheid met minimaal niveau 2 aan te kunnen tonen in aanbestedingen en contracten (VIA).

Wij zijn vanaf het begin, toen het nog ‘’ProRail veiligheidsladder’’ werd genoemd, betrokken bij wat nu de SCL-norm is. Dankzij deze ervaring kunnen wij samen met u goed inschatten wat de Veiligheidsladder voor uw organisatie kan betekenen.

Voordelen van de Veiligheidsladder

Werk- en tijdsdruk wordt voorkomen door duidelijke communicatie en er wordt beter gereageerd op een plotselinge veranderende situatie. Door goede afspraken in de keten worden fouten, afwijkingen, incidenten, schade en ongevallen beperkt en zelfs voorkomen. De veiligheidsladder zorgt voor een goede veiligheidscultuur en dat versterkt het imago van uw organisatie, waardoor medewerkers, onderaannemers en opdrachtgevers graag met u willen samenwerken.

In de Veiligheidsladder zijn VCA en ISO 45001 eisen opgenomen, de focus ligt voornamelijk op houding en gedrag en minder op managementsysteem eisen. Bij implementatie van de SCL wordt het makkelijker om te voldoen aan bijvoorbeeld de eisen over het bewustzijn van personeel in de VCA en ISO 45001.

Aan de slag met de Veiligheidsladder

Stap 1:

Om een keuze te maken welk SCL-product van toepassing is voor uw bedrijf bepaalt u eerst wat de totale contract waarde is per jaar in uw werkgebied of voor uw werkzaamheden. Op basis van onderstaande tabel geldt dat bijvoorbeeld voor iemand die actief is in de woningbouw en een jaaromzet heeft van 4 miljoen dat deze midden in de tabel (blauw) = SCL- light certificatie-product valt.

Stap2:

Als u op basis van de tabel heeft bepaald welke SCL product wordt geëist is direct helder hoe u verder kunt met de SCL-certificatie.

Het self-assessment leidt tot een ASA (Approved Self-Assessment) verklaring. Die wordt bereikt door de SAQ Compact te gebruiken. Na het beantwoorden van 72 vragen op de NEN web-tool website wordt door LRQA beoordeeld of een erkenning kan worden afgegeven. Niet alle SCL-aspecten komen terug in de ASA-oplossing. Het is een manier om op beperkte schaal van de SCL te proeven.

Bij SCL-light wordt de SAQ Extended vragenlijst van 233 vragen op de NEN-web-tool website ingevuld en vervolgens door LRQA getoetst. Na positieve toetsing leidt dit tot een SCL-light verklaring.


Anders dan bij de vorige methode wordt bij organisaties die in het oranje vlak uitkomen gecertificeerd. De organisatie is daarbij vrij om de eigen beoordeling uit te voeren en heeft geen NEN-web-tool afdracht. Deze vorm van certificatie is op de lange termijn voor alle bedrijven gewenst. De tijdsbesteding van deze audits zijn afhankelijk van het aantal medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met het aantal projecten en aantal nevenvestigingen.

Naast VIA geldt dat bedrijven die willen werken voor ProRail deze volgens SCL Original moeten laten certificeren. Voor al deze verklaringen of certificatievormen is LRQA NEN-erkend om deze over de gehele wereld uit te voeren. Bij de certificatie audits wordt een audit opgedeeld in een fase 1 en een fase 2 zoals vermeld in internationale accreditatie normen.

Wijzigingen Handboek Veiligheidsladder

Enkele opvallende wijzigingen

Per 2-12-2020 is het handboek veiligheidsladder gewijzigd naar versie nummer 4.
Enkele opvallende wijzigingen:

  • Het is niet meer nodig om te kijken naar oude wijzigingen/ CCvD besluiten van voor 2020, deze zijn verwerkt in het handboek;
  • NEN SCL heeft de voorwaarden aangepast aan de nieuwe markt ontwikkelingen zoals het meer internationaal toepassen van de SCL eisen. Het nieuwe naamgebruik van de norm en de nieuwe certificatie producten en haar ketenpartners zijn verduidelijkt, zo zijn pilot producten definitief gemaakt.
  • Het toepassingsgebied is nog steeds voornamelijk gericht op enkele sectoren zoals bouw, installatietechniek en engineering, al is het de doelstelling om een meer universelere benadering te verkrijgen bij volgende updates.
    Het woord ‘gezondheid’ heeft in het handboek een prominentere plaats gekregen gezien leeftijd en risico’s.

De voorheen lopende pilot producten zijn omgezet naar: 1 certificatie product en 2 verschillende verklaringen, met ieder zijn gedefinieerde uitvoering- en onderzoeksinspanning. De mandagen tabel is verduidelijkt door het benoemen van ondergrenzen. De geldigheidstermijn van af te geven certificaten volgt nu de internationale werkwijze van 3 jaar voor managementsysteemcertificatie.

Wat kan LRQA voor u betekenen?

Begeleiding of een nulmeting (Gap Analyse)

Afhankelijk van de behoefte, ondersteunen en begeleiden wij uw organisatie in het ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfscultuur. Binnen LRQA hebben wij verschillende experts (auditors, arbeid- en organisatiepsychologen) die in staat zijn om het “veilig, gezond werken en het bewustzijn” verder te activeren, bespreekbaar te maken en te verbeteren in uw organisatie. Bij alle begeleiding zorgen wij voor behoud van integriteit of mogelijk conflict of interest tijdens certificatie audits.


Door middel van een nulmeting (Gap-analyse) geven wij inzicht in wat er reeds goed georganiseerd is en op welke gebieden verbeteringen nodig zijn.

Bewustwording vergroten en kwalificeren van uw medewerkers voor SCL.

Wij kunnen helpen om de bewustwording op het gebied van veiligheid van uw medewerkers te stimuleren en de kennis op het gebied van de veiligheidsladder te vergroten. Hiervoor hebben wij de volgende trainingen ontwikkeld:

  •  Introductie Veiligheidsladder: Verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder
  • Veiligheidsleiderschap: De wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving


Wij kunnen u ook helpen om mensen binnen uw organisatie op te leiden en te kwalificeren voor het uitvoeren van audits en onderzoeken op basis van de Veiligheidsladder. Hiervoor hebben wij de volgende opleidingen beschikbaar:

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Hit enter to search

Zoeksymbool

Zoekt u naar?