Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder stimuleert bewust veilig handelen

Wat is de Safety Culture Ladder?

 

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsgedrag en bewust veilig handelen van medewerkers. Met de veiligheidsladder wordt het mogelijk om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te meten en te verbeteren. Met de Veiligheidsladder krijgt u inzicht in de mate van bewust veilig handelen/ werken. De veiligheidsladder kent vijf treden volgens de definitie van Parker. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de ladder trede.

Veiligheidsbewustzijn is als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Door ProRail, TenneT en de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is de Veiligheidsladder voorgeschreven. Met de VIA “Veiligheid in Aanbestedingen” wordt de veiligheid in de gehele bouwketen verhoogt. Van opdrachtgever tot onderaannemer en hierbij aangesloten partijen zoals architecten-, constructeurs, onderzoekbedrijven en ingenieursdiensten wordt in de keten samengewerkt aan veiligheid.

Certificering voor Safety Culture Ladder verplicht?

Het is niet verplicht om voor 1 januari 2022 het Veiligheidsladder-certificaat in bezit te hebben. Het is voldoende om aan te kunnen tonen dat uw organisatie de doelstelling heeft om het Veiligheidsladder-certificaat te behalen. Wilt u hier meer over weten? Lees ons nieuwsbericht hier

Op deze Safety Culture Ladder pagina: 

Voordelen Safety Culture Ladder

 

Door de keten samen werken zal de werk- en tijdsdruk voorkomen worden door duidelijkere communicatie. Het vanuit de keten reageren op veranderingen wordt vanuit een preventie gedachten systematisch samengewerkt.

De voordelen van de Safety Culture Ladder zijn: 

 • Het verhoogt veiligheidsbewustzijn en bewust veilig te werken.
 • Het terugdringen van het aantal fouten, afwijkingen, incidenten, schade en ongevallen. Goede afspraken in de keten zijn daarbij belangrijk.
 • Het voorkomen van faalkosten
 • Het imago wordt versterkt in uw organisatie en samenwerkende partijen.

In de Safety Culture Ladder zijn de eisen vanuit de VCA en ISO 45001 eisen naast principes zoals Hearts and Minds opgenomen waarbij de focus ligt op systematische houding en gedrag beïnvloeding en niet op managementsysteem eisen.

Treden van de Safety Culture Ladder

 

De Safety Culture Ladder bestaat uit een vijf-tal treden:

Trede 1: Pathologisch: In deze fase is er weinig aandacht voor veiligheid en geen duidelijk veiligheidsbeleid. Veiligheid wordt als een lage prioriteit beschouwd en reactieve maatregelen worden genomen bij incidenten.

Trede 2: Reactief: In deze fase begint de organisatie meer aandacht te besteden aan veiligheid. Er is een veiligheidsbeleid aanwezig en reactieve maatregelen worden genomen na incidenten. Echter, er is nog weinig proactief veiligheidsgedrag.

Trede 3: Berekenend: In deze fase wordt veiligheid serieuzer genomen. Er zijn duidelijke veiligheidsprocedures en regels geïmplementeerd. Medewerkers zijn zich bewust van veiligheidsrisico's en er worden proactieve maatregelen genomen om incidenten te voorkomen.

Trede 4: Proactief: In deze fase wordt veiligheid actief nagestreefd op alle niveaus van de organisatie. Medewerkers voelen zich betrokken bij veiligheid en nemen proactief verantwoordelijkheid voor het identificeren en beheersen van veiligheidsrisico's.

Trede 5: Vooruitstrevend: Dit is de hoogste fase van de Safety Culture Ladder. Veiligheid is verankerd in de bedrijfscultuur en wordt constant verbeterd. Er is sprake van actief leiderschap en een open veiligheidscultuur, waarin leren van incidenten centraal staat.

Onze Safety Culture Ladder- diensten

Symbol Computerbildschirm

SCL Training

Breid uw kennis uit met een reeks Safety Culture Ladder trainingen gericht op werknemers en auditprofessionals. Wij kunnen helpen om de veiligheidsbewustwording van uw medewerkers te stimuleren en de kennis op het gebied van de veiligheidsladder te vergroten. Hiervoor hebben wij de volgende trainingen ontwikkeld:

 •  Introductie Veiligheidsladder: Verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder
 • Veiligheidsleiderschap: De wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving
image94kd3.png
Gap Analysis

De Gap Analyse is een dienst waarbij onze deskundige auditors waardevol inzichten verschaffen in zowel gebieden die al goed presteren als gebieden die mogelijk verbetering behoeven voordat er een formele audit wordt uitgevoerd.

imageao21.png
NEN-erkende certificering

Sinds juli 2016 is de Veiligheidscultuurladder (SCL) een programma van NEN (Nederlandse Norm) waarmee bedrijven van verschillende sectoren en groottes zich kunnen kwalificeren voor certificering volgens de Safety Culture Ladder.

SCL-certificering verspreidt zich nu naar EU-niveau en wordt aangeboden in landen als Duitsland, België en Zwitserland. Ons onafhankelijke proces in twee stappen bevestigt op welk niveau van de Veiligheidscultuurladder uw bedrijf zich momenteel bevindt.

Aan de slag met de Safety Culture Ladder

 

Safety Culture Ladder - Stap 1:

Om een keuze te maken welk Veiligheidsladder-product van toepassing in de bouw en installatie sector wordt op basis van de totale contract waarde is per jaar en risico van activiteiten in uw werkgebied het certificatie Veiligheidsladder product bepaald. Op basis van onderstaande tabel geldt dat bijvoorbeeld voor iemand die actief is in de woningbouw en een jaaromzet heeft van 4 miljoen dat deze midden in de tabel (blauw) = SCL- light certificatie-product valt.

Safety Culture Ladder - Stap 2:

Als u op basis van de tabel heeft bepaald welke SCL-product geldt is direct helder hoe u verder kunt met de SCL-certificatie.

Het eenvoudigst is het product: ASA (Approved Self-Assessment) verklaring. Die wordt bereikt door de SAQ Compact te gebruiken. Na het beantwoorden van 72 vragen op de NEN Veiligheidsladder web-tool website wordt door LRQA beoordeeld of een erkenning kan worden afgegeven. Niet alle SCL-certificatie aspecten komen terug in de ASA-oplossing. De ASA is als startup bedoeld om aan de SCL te proeven.

Bij SCL-light wordt de SAQ Extended web-tool/ vragenlijst gebruikt. Door middel van 233 vragen volgt dit min of meer de ASA-werkwijze al zijn hierbij al lichte SCL-certificatie werkmethode in verwerkt. Na positieve toetsing leidt dit tot een SCL-light verklaring.

Anders dan bij de vorige methode wordt bij organisaties die in het donkerblauwe vlak uitkomen gecertificeerd. De organisatie is daarbij vrij om de eigen beoordeling uit te voeren en heeft geen NEN Veiligheidsladder web-tool incl. jaarlijkse afdracht voor gebruik. Deze vorm van certificatie is op de lange termijn voor alle bedrijven het uitgangspunt. De tijdsbesteding van deze audits zijn afhankelijk van het aantal medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met het aantal projecten en aantal nevenvestigingen.

Naast de bepalingen van TenneT en VIA geldt dat bedrijven die willen werken voor ProRail deze volgens SCL Original gecertificeerd moeten zijn. Voor al deze verklaringen of certificatievormen is LRQA NEN-erkend om deze over de gehele wereld uit te voeren. Bij de certificatie Audits worden de internationale accreditatie voorschriften van ISO 17021 gevolgd waarbij de Veiligheidsladder leidend is.

Safety Culture Ladder 2.0

 

Een nieuwe versie van de norm, SCL 2.0, werd gepubliceerd in september 2023 en audits volgens de nieuwe norm begonnen op 1 januari 2024. Lees de veel gestelde vragen hieronder, of download de SCL 2.0 datasheet voor meer informatie.

Q&A Safety Culture Ladder 2.0

 • Wat is er nieuw in SCL 2.0?

  In de nieuwe versie van de standaard zijn verschillende veranderingen te zien, waaronder het verwijderen van technische of veldgebaseerde verwijzingen - die de norm voorheen ingewikkeld maakten voor bedrijven in bepaalde sectoren - meer prescriptieve beschrijvingen en een verbeterde beoordeling. bedrijven in bepaalde sectoren - meer prescriptieve beschrijvingen en een verbeterde beoordelingsmethode en rapporten. methode en rapporten.

 • Is er een overgangsperiode?

  Vanaf 1 januari 2024 zullen er audits plaatsvinden volgens de nieuwe versie van de normen (SCL 2.0) en zal er een overgangsperiode van een jaar zijn voor gecertificeerde klanten. 

 • Wat betekent dit voor gebruikers van de SCL-standaard?

  Organisaties met een bestaande SCL 2016 certificering hebben tot januari 2025 de tijd om over te stappen naar de nieuwe standaard. Na 31 december 2024 vervallen de certificaten voor SCL 2016 of worden ze ingetrokken. 
  Tot 31 december 2024 kunnen audits plaatsvinden voor zowel de oude versie (SCL 2016) als de nieuwe versie (SCL 2.1) de nieuwe versie (SCL 2.0) van de standaard plaatsvinden. Het wordt echter aanbevolen dat gebruikers van de standaard eerder op SCL 2.0 over te stappen dan de definitieve sluitingsdatum van 31 december 2024, omdat certificaten SCL 2016 verlopen op 1 januari 2025 en niet langer geldig zijn.

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?