Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

De betekenis van ISO 9001

De 7 basisprincipes van Kwaliteit management

Waar is ISO 9001 op gebaseerd?

De ISO 9001 norm is gebaseerd op zeven basisprincipes van kwaliteitsmanagement. Hieronder vindt u een korte uiteenzetting van deze basisprincipes. Mocht u de gedetailleerde informatie, inclusief motivering, voordelen en mogelijke maatregelen willen lezen, kunt u terecht bij NEN.

De 6 basisprincipes in ISO 9001

De 7 basisprincipes van ISO 9001 eenvoudig uitgelegd

 1. Klantgerichtheid

  De kern van kwaliteitsmanagement is het voldoen aan de eisen van de klant. Duurzaam succes wordt alleen bereikt wanneer de behoeften en de tevredenheid van (potentiële) klanten grondig worden vastgesteld en begrepen en in het dienstverleningsproces in aanmerking worden genomen.

 2. Leiderschap

  De niet-overdraagbare taak van het topmanagement bestaat erin de duurzame doeltreffendheid en dus de instandhouding van het kwaliteitsmanagementsysteem te garanderen. Het draagt de eigen strategieën en processen van de onderneming over en communiceert deze in de hele organisatie en ondersteunt de werknemers bij het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen.

 3. Betrokkenheid van personen

  Een elementair onderdeel van doeltreffend organisatiemanagement is de inzet van bekwame, mondige en toegewijde personen of personeelsleden. Erkenning, empowerment en bevordering van competenties vergemakkelijken de betrokkenheid van mensen bij het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen.

 4. Procesgerichte aanpak

  Verkrijg inzicht in de verschillende activiteiten en de onderlinge samenhangende processen die deel uitmaken van het systeem. Hierdoor is het mogelijk en gemakkelijker om prestaties van het managementsysteem te optimaliseren.

 5. Verbetering

  Verbetering is substantieel. Een continu verbeteringsproces is een belangrijk onderdeel van ISO 9001. Alleen wie zich voortdurend verbetert, kan het prestatieniveau en het concurrentievermogen op peil houden, inspelen op dynamische interne en externe ontwikkelingen en nieuwe kansen onderkennen.

 6. Besluitvorming op basis van feiten

  Besluitvorming is een complex proces waarin met veel verschillende aspecten rekening moet worden gehouden. Beslissingen op basis van data of evaluaties van informatie verminderen de mate van onzekerheid en zullen eerder tot de gewenste resultaten leiden.

 7. Relatiebeheer
  Relatiebeheer is erop gericht alle stakeholders (bv. klanten, leveranciers, de onderneming zelf) ten goede te komen. Gericht beheer van alle relaties verhoogt de kans op duurzaam succes.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?