Skip content

IATF 16949 6e editie komt eraan

De 6e editie van de IATF 16949-regels, gepubliceerd op 31 maart 2024, introduceert belangrijke updates voor de audit- en certificeringsprocessen. Hier bespreken we de belangrijkste wijzigingen en gevolgen.

Wat is IATF 16949?

IATF 16949 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen die speciaal is ontworpen voor de automobielsector. Het harmoniseert verschillende assessment- en certificeringssystemen voor de supply chain van de auto-industrie. De norm werd voor het eerst gepubliceerd in oktober 2016 en verving ISO/TS 16949:2009, waarmee een uniforme benadering van kwaliteitsmanagement in de auto-industrie werd geïntroduceerd.

 

Inleiding tot de regels van de 6e editie

De 6e editie van de IATF 16949-regels, gepubliceerd op 31 maart 2024, introduceert belangrijke updates voor de audit- en certificeringsprocessen en zal van kracht worden op 1 januari 2025. Hoewel de norm en de vereisten ongewijzigd blijven, zullen de nieuwe regels de auditprocedures stroomlijnen en verfijnen.

 

Belangrijkste wijzigingen in de regels van de 6e editie

1. Nieuwe definitie van uitgebreide productielocatie (EMS): De definitie van een uitgebreide productielocatie is bijgewerkt. EMS-locaties moeten nu binnen 10 mijl (16 km) en 60 minuten rijden van de hoofdlocatie liggen. Locaties die niet aan dit criterium voldoen, worden geherclassificeerd.

2. Intervallen voor toezichtsaudits: De nieuwe regels beperken het aantal controlebezoeken tot twee per driejarige controlecyclus. De vroegere intervallen van 6-maandelijkse en 9-maandelijkse bezoeken zijn niet langer toegestaan, wat vereist dat klanten overschakelen op 12-maandelijkse contracten.

3. Duur van de audit: De duur van de audit omvat nu extra tijd voor activiteiten zoals verificatie van non-conformiteit, vertaling en onderzoek naar belangrijke wijzigingen. Een minimum van 1,5 dag is vereist voor regelmatige bezoeken aan de belangrijkste productielocaties, waarbij ten minste 30% van de audittijd wordt besteed aan het productieproces van de klant.

4. Beheer van afwijkingen: Er zijn striktere tijdschema's opgesteld voor het aanpakken van non-conformiteiten. Voor ernstige non-conformiteiten moeten corrigerende maatregelen binnen 15 dagen worden ingediend en binnen 60 dagen worden afgerond. Voor kleine afwijkingen moeten corrigerende maatregelen binnen 60 dagen worden ingediend. Als niet aan deze tijdlijnen wordt voldaan, wordt het recente bezoek ongeldig en wordt het certificaat ingetrokken.

5. Virtuele audits: Virtuele audits zijn nu alleen toegestaan voor zelfstandige ondersteunende locaties op afstand onder specifieke voorwaarden. Onsite audits blijven verplicht voor hoofdproductielocaties, ongeacht de werkopstellingen op afstand.

6. Gevolgen voor zakelijke klanten: De nieuwe regels standaardiseren de vermindering van auditdagen voor zakelijke klanten tot een uniforme 15%, waardoor eerdere verplichte berekeningsverminderingen komen te vervallen.

 

Inzicht van experts

Dilip Kumar, IATF Subject Matter Expert bij LRQA, benadrukt het belang van deze veranderingen: "De 6e editie regels weerspiegelen de toewijding van de IATF om audit consistentie en robuustheid te garanderen. Door het herdefiniëren van audit intervallen, looptijden en non-conformity management, zullen de nieuwe regels de algehele integriteit van het certificatieproces verbeteren."

Omdat de automobielsector blijft evolueren, zullen deze updates van de IATF 16949 regels organisaties helpen om hoge kwaliteitsnormen en conformiteit te handhaven, zodat ze concurrerend blijven op de wereldmarkt.

 

Lees meer over LRQA's IATF 16949 services.