Skip content

Ζητήστε προσφορά

Καλωσήρθατε στην εποχή της Assurance 4.0 - μια νέα εποχή για την αντιμετώπιση κινδύνων

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έναν ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με έμφαση σε τρεις αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις - στόχοι βιωσιμότητας (ESG), πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και εξελισσόμενες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Προσδοκώντας την ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής απόδοσης με περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις, υπάρχει μια σειρά κινδύνων και ευκαιριών προς διαχείριση. Η εύρεση της σωστής ισορροπίας στον καθορισμό των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων κρίνεται απαραίτητη.

 

Οι προκλήσεις των πελατών μας

Οι τρεις τάσεις της Assurance 4.0 συνδέονται άμεσα με πέντε συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας:

Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και συστημάτων διαχείρισης

Το υπάρχον περιβάλλον ενδεχόμενων κινδύνων επιβάλει νομική και κανονιστική συμμόρφωση για την προστασία των επενδυτικών συμφερόντων και την ακολουθία βέλτιστων πρακτικών ESG βάση των αυξανόμενων προσδοκιών του εκάστοτε κλάδου. Στην εποχή της Assurance 4.0, ο κόσμος της συμμόρφωσης αλλάζει, επικεντρώνοντας την προσοχή των οργανισμών και του παρόχου διασφάλισής τους στο να γνωρίζουν τι καλούνται να αντιμετωπίσουν και να είναι έτοιμοι να αναλάβουν το έργο αυτό.​

Η διασφάλιση βασικών περιουσιακών στοιχείων και συστημάτων διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για εταιρείες που επιδιώκουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πρόσβαση στις επιλεγμένες αγορές τους, αποδεικνύοντας τη συμμόρφωση με τις υπάρχουσες νομοθεσίες και τον σεβασμό στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου παγκοσμίως.

Επίτευξη ακεραιότητας προϊόντος

Η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή, αυθεντικά, υψηλής ποιότητας προϊόντα, εξαρτήματα και υπηρεσίες αποδεικνύει πως η επίδειξη ακεραιότητας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. ​

Οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι οι κίνδυνοι που υφίστανται από την προέλευση των υλικών τους έως την πώληση του τελικού προϊόντος είναι δική τους ευθύνη και ουσιαστικός παράγοντας για να αποδείξουν πώς εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους. Η αποτυχία διασφάλισης της βέλτιστης ακεραιότητας του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε ανακλήσεις, πρόστιμα, απώλεια παραγγελιών και μη αναστρέψιμη βλάβη της φήμης της εκάστοτε εταιρίας.

 

Υπεύθυνη προμήθεια

Στην εποχή του Assurance 4.0, η ικανοποίηση των απαιτήσεων υπεύθυνης προμήθειας είναι επιτακτική. Η νομοθεσία για την εφοδιαστική αλυσίδα εξελίσσεται. Περισσότερες κυβερνήσεις απαιτούν βαθύτερη λογοδοσία και διαφάνεια σχετικά με το ESG, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Περισσότερες κυβερνήσεις απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με όρους βιωσιμότητας (ESG), συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ενάντια στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Ενεργειακή μετάβαση και στόχοι για καθαρό μηδέν

Οι στόχοι για καθαρό μηδέν είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της εποχής Assurance 4.0, με σημαντικές προκλήσεις και περίπλοκους κινδύνους σε όλο τον κύκλο ζωής του ενεργειακού στοιχείου.

Η προσπάθεια για μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη δημιουργία καθαρότερων, πιο πράσινων πηγών ενέργειας οδηγεί σε σταδιακές αλλαγές στη βιομηχανική παραγωγή, την εστίαση στους επενδυτές, την εταιρική διακυβέρνηση και τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. Κοιτάζοντας πέρα από το καθαρό μηδέν, ο φιλόδοξος στόχος του καθαρού αρνητικού θα απαιτήσει βελτιωμένες τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα και διασυνοριακή χρήση αποθήκευσης άνθρακα.​​

Ενίσχυση της ωριμότητας για την κυβερνοασφάλεια

Στην εποχή της Assurance 4.0, οι απειλές στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εξελίσσονται σε συχνότητα και πολυπλοκότητα. Ransomware, κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις τρίτων αποτελούν πάντα εστίες κινδύνου για τις επιχειρήσεις. Παρακολουθώντας την εμφάνιση διασπαστικών τάσεων όπως η τεχνητή νοημοσύνη και machine learning, καθώς και η κίνηση προς την ενοποίηση της πλατφόρμας. Οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους στον κυβερνοχώρο και να ανταποκρίνονται επαρκώς στο δυναμικό τοπίο απειλών. Αλλά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας

Η προσέγγισή μας για την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης βασίζεται:

Αποτελεσματικές συνεργασίες

Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και να εντοπίσουμε τις σωστές λύσεις, δημιουργούμε μια δυναμική συνεργασία με τους πελάτες μας που μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη κατανόηση των επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών τους. Η προσέγγισή μας βασίζεται σε απτές λύσεις και μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε πέρα ​​από τη συμμόρφωση σε μια ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τα σωστά αποτελέσματα για τους πελάτες μας και οι συνεργάτες μας μας συνεργάζονται στενά με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο για να το κάνουν.

Group of people having a discussion in a meeting room

Οι αποφάσεις βασίζονται σε δεδομένα

Επενδύουμε σε ψηφιακές πλατφόρμες που σας δίνουν βαθιά γνώση των λειτουργιών σας. Η εμπειρογνωμοσύνη μας ενισχύεται από εκτεταμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων που μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση παρόντων και μελλοντικών κινδύνων στη λειτουργία της επιχείρησή σας αλλά και την αλυσίδα εφοδιασμού σας. Κεντρικό στοιχείο για να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε, να ιεραρχήσετε και να διαχειριστείτε τους ενδεχόμενους κινδύνους για να αυξήσετε την επιχειρηματική απόδοση και να ανταποκριθείτε στις ρυθμιστικές απαιτήσεις είναι η κορυφαία πλατφόρμα πληροφοριών για τις αλυσίδες εφοδιασμού, EiQ.

Group of people having a discussion about data

Τεχνογνωσία στην πράξη

Οι λύσεις μας παρέχονται από μια παγκόσμια ομάδα ειδικών σε θέματα βιωσιμότητας (ESG), εφοδιαστικής αλυσίδας, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και συμμόρφωσης, οι οποίοι παρέχουν τις πληροφορίες και τη γνώση που θα βοηθήσουν στην επίλυση των προκλήσεων της επιχείρησής σας, σήμερα και στο μέλλον. Η ομάδα των ειδικών μας έχει μεγάλη εμπειρία καθώς συνεργάζονται με 61.000 πελάτες, σε 150 χώρες και σχεδόν κάθε τομέα. Αυτή η εμπειρία και η απήχηση μας βοηθούν να κατανοήσουμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας, όπου κι αν δραστηριοποιείτε.

LRQA auditors having a conversation with a client

Διαρκής διασφάλιση

Η απρόσκοπτη διασφάλιση που προτείνουμε έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη διαχείριση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο - που σημαίνει ταχύτερη επίλυση θεμάτων, καλύτερο μετριασμό του κινδύνου και λιγότερες διαταραχές για την κάθε επιχείρηση. Οι ολοκληρωμένες λύσεις διασφάλισης σας δίνουν τη δυνατότητα να υπερβείτε τις κανονιστικές υποχρεώσεις και να ακολουθήσετε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συνεχή διαχείριση των κινδύνων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σας. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και machine learning, σας βοηθάμε να αναλύσετε μεγάλο αριθμό δεδομένων για να εντοπίσετε πιθανούς κινδύνους. Το Sentinel, το σύστημα που εκτείνεται πέρα από την συμμόρφωση, σαρώνει τους προμηθευτές σας για βασικούς κινδύνους ESG και πιθανές διαμάχες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο – επεκτείνοντας τις πληροφορίες που συλλέγετε πέρα ​​από τα ευρήματα του ελέγχου.

Τελευταία νέα, πληροφορίες και επερχόμενες εκδηλώσεις