Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Услуги за сертифициране по ISO 9001

Световно признание за вашата система за управление на качеството

Независимо в коя част на света се намирате, можем да Ви помогнем за по-добро управление на риска и защита на репутацията Ви.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA е водещ доставчик на услуги за сертифициране, валидиране, верификация и обучение по отношение на международните стандарти за управление на качеството в световен мащаб.

Анализ на пропуските

Ако управлението на качеството е новост за Вас, услугата за анализ на пропуските съгласно ISO 9001 би спомогнала за установяването на критични, високорискови или слаби елементи и изграждане на надеждна система за управление на качеството. Ще работим с Вас, за да установим обхвата на анализа на пропуските, така че да отговаря на Вашите цели.

 

Сертифициране и оценяване

Обикновено това е процес от два етапа, включващи атестация и първоначално оценяване. Продължителността на оценяването ще зависи от размера и сложността на организацията и степента на развитие на системата за управление. След като системата за управление бъде одобрена, нашите експерти ще провеждат редовни контролни посещения за проверка на нейната ефективност с цел гарантиране на непрекъснато усъвършенстване.

Интегрирано оценяване

Организации, прилагащи повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и информационна сигурност, могат да се възползват от интегрирана програма за оценяване и наблюдение.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?