Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 20000 Услуги по сертифициране

Нека повишим доверието във вашите IT услуги

Придобиването на сертификат ISO 20000 ще демонстрира пред вашите клиенти и други заинтересованите страни, че сте посветени на предоставянето на ефективни услуги в областта на информационните технологии.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA е водещ доставчик на услуги по сертифициране на системи за управление в областта на информационните технологии в световен мащаб и може да изпълни оценяване съгласно стандарт ISO 20000 . Гордеем се, че можем да предоставяме услуги по сертифициране и обучение в целия отрасъл на информационните технологии.

Анализ на пропуските

За да бъдете подпомогнати за успешно сертифициране по ISO 20000, можете да се възползвате от услугата за анализ на пропуските. При нейното изпълнение оценителят ще работи с вас, обръщайки специално внимание на критични, високорискови или слаби елементи във вашата система за управление.

Ще работим с вас, за да определим обхвата на анализа на пропуските. Това ще ви даде възможност да се съсредоточите върху най-важните елементи за вашата организация. 

Сертифициране и оценяване

Обикновено сертифицирането е процес от два етапа, включващи проектиране и внедряване на системата за управление.  Нашият подход разширява акцента отвъд сертифицирането, до подход за оценяване, предназначен да помогне на клиентите да постигнат стратегическите си цели.

Интегрирано оценяване на системата за управление

Организации, прилагащи повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и управление на информационната сигурност, могат да се възползват от интегрирана програма за оценяване и наблюдение.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?