เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

กำลังเตรียมการรับรอง ISO 14001 หรือไม่

การตีความข้อกำหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ใช้และตรว.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

 • คณะทำงานในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 • ผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจข้อกำหนดและยังไม่ทราบความคาดหวังของข้อกำหนดว่าต้องการให้ทำอะไรทำให้ไม่ทราบว่าต้องประยุกต์ใช้ข้อกำหนดอย่างไรในองค์กร
 • ผู้ตรวจระบบการจัดการภายในที่ต้องการจะปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจที่มีประสิทธิผล
 • ผู้ที่พบปัญหาระหว่างการตรวจติดตามภายในเนื่องจากขาดความเข้าใจรายละเอียดของข้อกำหนด ISO 14001 อย่างแท้จริง

คุณจะได้เรียนรู้ …

 •  หลักการของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้และการตรวจ
 • คำศัพท์และนิยามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • การตีความข้อกำหนดของ ISO 14001 ทีละข้อและการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการขององค์กร
 • ตัวอย่างและกรณีศึกษาในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
 • อะไรคือหลักฐานที่ควรจะตรวจ เพื่อประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนด

คุณจำเป็นต้องมี …

 • มีความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพและความเข้าใจในระบบการจัดการขององค์กรของตัวเอง

การฝึกอบรมจาก LRQA

ด้วย LRQA คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานและนำการปรับปรุงมาสู่ระบบการจัดการในองค์กรของคุณ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้มากมายให้เลือก หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและก้าวไปสู่ระดับถัดไปได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมจาก LRQA

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

 • Environmental Aspect and Risk Assessment
 • International EMS Auditor
 • EMS Auditor / Lead Auditor

ความยาวของหลักสูตร

2 วัน

ไม่มีวันที่สำหรับหลักสูตรนี้ในขณะนี้ ติดต่อกับทีมงานของเราเพื่อขอจองในวันถัดไป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?