Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Διασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας

Εμπιστοσύνη βάση της ακεραιότητας

Η προσέγγισή μας ακολουθεί το δεδομένο ότι στον σημερινό κόσμο η ακεραιότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι καθοριστική για μια βιώσιμη επιχείρηση και την ισχυρή φήμη μιας εταιρείας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Συνδυάζοντας μια απαράμιλλη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι ειδικοί μας για την εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν ειδικά προγράμματα, συνδυάζοντας την παροχή υπηρεσιών με φυσική παρουσία και εξ' αποστάσεως για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας, από την ασφάλεια τροφίμων μέχρι την καλή διαβίωση των ζώων, την επαλήθευση προϊόντων, τη βιωσιμότητα, την Υγεία & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τις απαιτήσεις ασφαλούς παραγωγής και ποιότητας.

Η εμπειρία που διαθέτουμε μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε πέρα από τη συμμόρφωση, εξετάζοντας τα δεδομένα των αποτελεσμάτων και προτείνοντας ενέργειες οι οποίες σας δίνουν τον έλεγχο της επιχείρησή σας - διασφάλιση της επωνυμίας, ενίσχυση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Θέλετε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας;

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;