เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001

ปกป้องมิให้มีการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ

การนำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS) ไปปรับใช้จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์สารสนเทศไว้ได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

โดยการใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้มาตรฐาน ISO 27001 สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ บริหารจัดการบุคลากร กระบวนการ และระบบต่างๆ ของตนได้เป็นอย่างดี และนี่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในกลุ่มมาตรฐาน ISO 27000

LRQA ยังสามารถรวมเข้ากับการสอบทานผลเมื่อพิจารณาตามแนวทางและหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ มาตรฐาน ISO 27001 ที่สนับสนุนเหล่านี้ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย ISO เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถนำมาตรฐาน ISO 27001 ไปปรับใช้

  • มาตรฐาน ISO 27017 - หลักปฏิบัติในการควบคุมความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับบริการในระบบคลาวด์
  • มาตรฐาน ISO 27018 - หลักปฏิบัติเพื่อการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน (PII) ในระบบคลาวด์สาธารณะที่ทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผล PII
  • ISO 27032 - แนวทางการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

เพื่อช่วยเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ทาง LRQA สามารถจะให้บริการตรวจเยี่ยมเพื่อทำการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งจะเป็นการทดสอบความพร้อมของ ISMS คุณสำหรับการตรวจประเมิน

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น คุณจะได้รับรายงานที่ระบุถึงเรื่องใดๆ ที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001 และคำแนะนำในการปรับปรุง

การรับรองและการประเมิน

LRQA ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการให้บริการตรวจประเมินและการรับรองสำหรับองค์กรใดๆ ในภาคส่วนธุรกิจใดก็ตาม และมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านการตรวจประเมินสำหรับธุรกิจการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ การเงิน โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ บริการอินเทอร์เน็ต การให้คำปรึกษา กฎหมายและภาครัฐ

องค์กรของคุณจะได้รับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินที่มีคุณวุฒิในด้านมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตรวจประเมินครั้งนี้ ไม่เพียงแต่การดำเนินการนี้จะช่วยพัฒนา ISMS ของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคุณด้วย

โปรดติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

คำแถลงว่าด้วยการสอบทานผล

เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27017, ISO 27018 และ/หรือ ISO 27032 โดยเราสามารถให้คำแถลงว่าด้วยการสอบทานผล คำแถลงนี้เป็นคำแถลงต่อสาธารณะและโดยอิสระที่เกี่ยวกับความสามารถขององค์กรของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมตามมาตรฐานเหล่านี้

การตรวจประเมินแบบบูรณาการ

องค์กรต่างๆ ที่มีระบบบริหารจัดการหลายระบบ เช่น การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการตรวจประเมินและการตรวจติดตามที่มีการประสานงานกัน

บริการด้านการรับรอง

การรับรองไม่จำเป็นต้องสิ้นสุดที่มาตรฐาน ISO 27001 LRQA เสนอบริการการตรวจประเมิน การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลตามมาตรฐานสากลทั้งในส่วนของสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการพลังงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมาก ติดต่อกับเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?