เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

บริการด้านการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เรียนรู้วิธีการนำมาตรฐาน ISO 22301 ไปปรับใช้

การรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 จาก LRQA สามารถช่วยให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเกิดความเชื่อมั่นว่า คุณจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

ในฐานะผู้นำในธุรกิจการตรวจประเมินกระบวนการและการควบคุมความต่อเนื่องทางธุรกิจ LRQA ให้บริการตรวจประเมินและการฝึกอบรมโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 22301 ในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

ก่อนการรับรอง คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้ตรวจประเมินของ LRQA เพื่อระบุจุดที่สำคัญและมีความเสี่ยงสูงของ BCMS ในปัจจุบันขององค์กรของคุณ รวมทั้งภาวะเสี่ยงสูงที่เฉพาะเจาะจง ผู้ตรวจประเมินของเราจะช่วยระบุขอบเขตของการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบของคุณตามมาตรฐาน ISO 22301 ซึ่งทำให้คุณมีความยืดหยุ่นที่จะหันมามุ่งเน้นในเรื่องที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานขององค์กรของคุณ

การรับรองและการตรวจประเมิน

มาตรฐาน ISO 22301 แสดงให้เห็นว่าคุณมีระบบบริหารจัดการที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีและนำไปปรับใช้เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติ

โปรดติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 

การตรวจประเมินแบบบูรณาการ

องค์กรต่างๆ ที่มีระบบบริหารจัดการหลายระบบซึ่งครอบคลุมการจัดการคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ จะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการตรวจประเมินและการตรวจติดตามที่มีการประสานงานกัน โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง

บริการด้านการรับรอง

ถึงเวลาที่ต้องมองไปไกลกว่ามาตรฐาน ISO 22301 แล้วหรือยัง? LRQA เสนอบริการการรับรอง การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลที่ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชั้นนำทั้งในส่วนของสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการพลังงาน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?