Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ

Διαχείριση κινδύνων σε απομακρυσμένους χώρους εργασίας με το ISO 27001

 

Καθώς η εξ αποστάσεως εργασία γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη επιλογή στον εργασιακό χώρο - η διαχείριση των συναφών κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των πληροφοριών είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να προσταστούν τα των ευαίσθητα δεδομένα μιας εταιρείας. Ως εκ τούτου:

Ποιες βασικές ενέργειες θα μπορούσατε να εξετάσετε προκειμένου να μετριάσετε τους αναδυόμενους κινδύνους;

Σε αυτόν τον οδηγό ο Joyce van Luijn-Bonneveld Lead Auditor, Information & Cyber Security στην LRQA,  ο Stuart Wright, Global Head of Compliance and Risk στην Nettitude και ο Paul Raines, Chief Information Security Officer στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), συζητούν για τα ακόλουθα θέματα:

  • Το μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών
  • Ευαισθητοποίηση, συμπεριφορά και δράσεις για την προστασία του χώρου εργασίας σας
  • ISO 27001 στην πράξη: Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP)
  • Και άλλα...

Σχετικα Με Τον Ομιλο LRQA:

Η LRQA ήταν ο πρώτος φορέας πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από τον αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης της βρετανικής κυβέρνησης (UKAS). Λειτουργώντας σε περισσότερες από 120 χώρες, έχοντας κατακτήσει την αναγνώριση περισσοτέρων από 30 παγκόσμιων φορέων διαπίστευσης και καλύπτοντας σχεδόν κάθε τομέα ενδιαφέροντος, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τους ενδεχόμενους κινδύνους, να βελτιωθείτε και να ενδυναμώσετε την αξιοπιστία σας απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε όλο τον κόσμο. Επιλέγοντας την LRQA, θα συνεργαστείτε με έναν κορυφαίο φορέα πιστοποίησης για την αξιολόγηση της επιχείρησής σας ως προς το ISO 27001.

 
Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;