Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Έκθεση

Ο κίνδυνος μέσα από ένα νέο πρίσμα

 

Σε έναν κόσμο ταχέως μεταβαλλόμενων απειλών, οι λύσεις για τη διασφάλιση των επιχειρήσεων πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες τους. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της LRQA στη διασφάλιση, την επιθεώρηση, την πιστοποίηση και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η τελευταία μας έκθεση αναδεικνύει τρεις βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, τα εφόδια και τον έλεγχο για να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

  • Ευελιξία σε μια εποχή διαρκών αλλαγών
  • Ψηφιακή τεχνολογία, δεδομένα και κυβερνοασφάλεια
  • Διασφάλιση ESG και ένα βιώσιμο μέλλον

"Η τεχνολογία και τα δεδομένα επιτρέπουν νέους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, αλλά για να τις αξιοποιήσουμε πρέπει να δημιουργήσουμε νέους τρόπους εργασίας. Στην παρούσα έκθεση εστιάζουμε στην περίπτωση μιας πιο καινοτόμου, καθοδηγούμενης από εταιρικές σχέσεις και ψηφιακά υποστηριζόμενης προσέγγισης."

Paul Butcher, Chief Executive στην LRQA

Κατεβάστε την έκθεση και μάθετε πώς η LRQA μπορεί να σας υποστηρίξει ώστε να αποκτήσετε τη εργαλεία και τη διορατικότητα, ώστε να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις.

 

imagesg5v.png

 

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;