Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 14001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιδείξτε περιβαλλοντική συνείδηση.

Η πιστοποίηση ISO 14001 παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS). Πιο πράσινες, πιο βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες με ένα αποτελεσματικό EMS που συμμορφώνεται με το ISO 14001:2015.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η LRQA μπορεί να σας προσφέρει πιστοποίηση ISO 14001 με διαπίστευση UKAS, επιθεώρηση ελλείψεων και υπηρεσίες διασφάλισης, ώστε να βελτιώσετε τις ενεργειακές επιδόσεις σας και να μειώσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σας.

Διαγνωστική Επιθεώρηση (gap analysis)

Η διαγνωστική επιθεώρηση σας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβετε κατά πόσον το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμορφώνεται με το ISO 14001:2015 και ποιες διορθωτικές ενέργειες – εάν υπάρχουν – πρέπει να γίνουν. Κατά την επίσκεψη, ο επιθεωρητής της LRQA θα ελέγξει κατά πόσον κατανοείτε τις απαιτήσεις του ISO 14001, καθώς και τις επιπτώσεις τους στο EMS σας, αξιολογώντας την ετοιμότητα του οργανισμού σας. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να εξοικειωθείτε εκ των προτέρων με τις απαιτήσεις του ISO 14001:2015.

Πιστοποίηση και αξιολόγηση

Λαμβάνοντας διαπιστευμένη πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 από την LRQA δείχνετε στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι έχετε εφαρμόσει σωστά το EMS σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 προσφέρει μια πιο συστηματική προσέγγιση στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών και επίσης έχει βοηθήσει τους οργανισμούς να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 έχει δύο φάσεις: έλεγχο του συστήματος και μια αρχική επίσκεψη για να ελεγχθεί κατά πόσον έχετε κατανοήσει τις απαιτήσεις του ISO 14001 και μια δεύτερη επίσκεψη για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματός σας σε σχέση με την πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση

Οργανισμοί με πολλά συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την ασφάλεια των πληροφοριών, μπορούν να αποφύγουν την επικάλυψη προσπαθειών επιλέγοντας τα συντονισμένα προγράμματα αξιολόγησης και επιτήρησης, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Υπηρεσίες αξιολόγησης

Η διαδικασία πιστοποίησης δεν σταματά στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η LRQA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, επικύρωσης και επαλήθευσης για όλα τα κορυφαία πρότυπα και σχήματα παγκοσμίως που αφορούν την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση ενέργειας, την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;