Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 14001 Certification Services

Prokažte Vaše environmentální uvědomění.

Certifikace dle ISO 14001 poskytuje systematický přístup za účelem splnění požadavků mezinárodního standardu pro systémy environmentálního managementu. Dosáhněte zelenějších a udržitelnějších provozů prostřednictvím efektivního systému environmentálního managementu, který splňuje požadavky ISO 14001:2015.

Přečtěte si více informací o této službě

Přehled

Společnost LRQA Vám může pomoci svou akreditovanou certifikací UKAS, rozdílovou analýzou a posuzením dle ISO 14001, které Vám pomohou zlepšit energetickou účinnost a zmírnit Váš environmentální dopad.

Rozdílová analýza (GAP)

Rozdílová analýza Vám umožňuje rozpoznat, kde se Váš systém environmentálního managementu nachází ve smyslu shody s požadavky ISO 14001:2015 a jaké nápravné kroky – pokud vůbec – je třeba učinit. Během rozdílové analýzy posoudí auditoři společnosti LRQA, zda rozumíte požadavkům ISO 14001 a jejích dopadům na Váš systém environmentálního managementu, a určí tak připravenost Vaší organizace k auditu. Proto Vám doporučujeme, abyste se seznámili s požadavky ISO 14001:2015 předem.

Certifikace a audit

Akreditovaná certifikace dle ISO 14001:2015 od společnosti LRQA ukazuje Vašim zainteresovaným stranám, že jste systém environmentálního managementu implementovali správně a v souladu s požadavky standardu. ISO 14001 nabízí systematičtější přístup k naplnění požadavků zákazníků a zainteresovaných stran a pomáhá organizacím snížit spotřebu energií a vody.

Certifikace dle ISO 14001 má dvě etapy: návštěva zaměřená na přezkoumání systému a plánování, která ověří, zda rozumíte požadavkům ISO 14001; při druhé etapě pak provedeme posouzení efektivnosti Vašeho systému ve vztahu k environmentálního politice.

Integrovaný audit

Organizace používající více systémů managementu v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či bezpečnosti informací se mohou vyhnout opakovaným činnostem prostřednictvím koordinovaného auditu, a ušetřit tak čas a snížit náklady.

Auditní služby

Neskončete svou certifikační cestu environmentálním managementem; společnost LRQA poskytuje certifikaci, validaci a verifikaci dle všech předních světových standardů a schémat, včetně kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržitelnosti, hospodaření s energiemi, kontinuity podnikání, kybernetické bezpečnosti a mnoha dalších.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Přečtěte si více informací o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?