Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

LRQA

Služby zaměřené na podporu podnikání – Časté dotazy

Řešení na míru, které Vám zajistí konkurenční výhodu.

Buďme v kontaktu

Přehled

Výzvy jako globalizace, měnící se zákaznické požadavky, legislativa a technologie způsobují, že se organizace po celém světě stále více obrací na služby zaměřené na podporu podnikání, které jsou přizpůsobené konkrétním požadavkům klientů a které jim pomohou dosáhnout obchodních cílů.

U společnosti LRQA si uvědomujeme, že Vaše organizace je jedinečná. Její potřeby, cíle a vize se liší od ostatních organizací. To Vás odlišuje a poskytuje Vám konkurenční výhodu, ale také vyžaduje individuální přístup ke způsobům, jakými jsou Vaše podnikové procesy a programy určovány, řízeny, hodnoceny a zlepšovány.

 • Jaké nabízíme služby pro podporu podnikání?

  Naše služby zaměřené na podporu podnikání souvisí s poskytováním individuálních školení, certifikací, auditů a verifikací na míru podle potřeb jednotlivých organizací či požadavků oborových standardů. Nabídka služeb společnosti LRQA zaměřená na podporu podnikání je široká, včetně podnikových a oborových auditů, auditů dodavatelských řetězců, školení a auditů na míru či řízení rizik.

 • Lze zajistit školení na míru pro naši organizaci?

  Ano, naše nabídka auditů na míru zahrnuje provedení individuálních školení na míru v místě Vašeho pracoviště.

 • Lze zajistit vzdálené školení na míru pro naši organizaci?

  Mnohá naše školení lze provádět dálkově nebo s využitím dalších technologických způsobů, takže nejenže získáte individuální školení na míru Vašim potřebám, ale často je můžete absolvovat v době, která Vám vyhovuje nejvíce.

 • Potřebuji provést analýzu trendů, a tedy lepší přehled pomocí posouzení, auditu nebo údajů o výkonnosti dodavatelského řetězce; mohou mi Vaše služby zaměřené na podporu podnikání pomoci?

  Ano; společnost LRQA může díky údajům z dodavatelského řetězce a auditům na míru poskytnout podrobnou analýzu a vhled do systému, které umožňují přejít od retrospektivního k prediktivnímu přístupu, od toho, co se stalo špatně, k tomu, co by se mohlo pokazit. Audity na míru mohou obohatit stávající audity a procesy zaměřené na zlepšení důvěryhodnosti dodavatelských řetězců, a to díky širšímu a hlubšímu pokrytí systémů a dat, efektivnějšímu zacílení na existující a potenciální rizika a lepšímu využití analýzy, poznatků a poradenství.

 • Jako nezávislý poskytovatel profesionálních auditů, jež společnost LRQA zajišťuje, jak zajistíte, že v rámci Vašich služeb podpory podnikání nedochází ke střetu zájmů?

  Nemáme žádné jiné zúčastněné strany, takže naši klienti těží z nezávislých a nestranných auditů společnosti LRQA, které přináší výsledky, na které se můžete spolehnout a které posílí transparentnost a renomé Vaší značky.

  Dbajíce naší akreditace dle ISO 17021 – která obsahuje principy a požadavky na kompetenci, konzistentnost a nestrannost orgánů poskytujících audity a certifikace všech druhů systémů managementu – každý jednotlivý požadavek služby je přezkoumán, aby bylo zajištěno vyloučení střetu zájmů.

  To zajišťuje nejen zachování našeho akreditačního statusu, ale hlavně nejsou ohrožena Vaše stávající osvědčení třetí strany. Z toho důvodu se mohou vyskytnout okolnosti, kdy nejsme schopni poskytnout určité služby v oblasti zlepšování podniku.

 • Chci mít přehled, co se děje v rámci mého dodavatelského řetězce ve smyslu rizik v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nejsou výslovně uvedeny v hlášeních z tradičních certifikačních auditů podle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

  Nemáme žádné jiné zúčastněné strany, takže naši klienti těží z nezávislých a nestranných auditů společnosti LRQA, které přináší výsledky, na které se můžete spolehnout a které posílí transparentnost a renomé Vaší značky.

  Dbajíce naší akreditace dle ISO 17021 – která obsahuje principy a požadavky na kompetenci, konzistentnost a nestrannost orgánů poskytujících audity a certifikace všech druhů systémů managementu – každý jednotlivý požadavek služby je přezkoumán, aby bylo zajištěno vyloučení střetu zájmů.

  To zajišťuje nejen zachování našeho akreditačního statusu, ale hlavně nejsou ohrožena Vaše stávající osvědčení třetí strany. Z toho důvodu se mohou vyskytnout okolnosti, kdy nejsme schopni poskytnout určité služby zaměřené na podporu podnikání.

 • Může společnost LRQA vytvořit plán auditu dodavatelského řetězce na míru prováděný druhou stranou, na pracovišti i vzdáleně?

  Organizace po celém světě stále častěji využívají řešení na míru, známá také jako audit dodavatelského řetězce druhou stranou, jež zajišťují další zvýšení úrovně auditů jejich globálních provozů.

  Výzvy jako globalizace a závislost na dodavatelských řetězcích, které se často mohou rozprostírat přes více zemí i kontinentů, představují pro jakoukoliv organizaci významný rizikový prvek. 

  Společnost LRQA nabízí audit druhou stranou v oblasti dodavatelských řetězců jakékoliv organizaci – bez ohledu na její velikost, odvětví či geografické umístění. Naše audity připravené klientům na míru poskytují dodatečnou úroveň zajištění, splňující nebo převyšující požadavky mezinárodních standardů v oblasti systémů managementu. 

  Tento přístup Vám dává jistotu, že organizace zapojené do Vašeho dodavatelského řetězce poskytují konzistentní kvalitu dle Vašich vlastních vysokých požadavků. To může zahrnovat více aspektů řízení rizik zaměřených na ochranu kvality dodávaného zboží a služeb, ale také kontinuitu dodávek i Vaší značky. 

  Do všech auditů na míru, které poskytujeme, lze zapojit systémy zpětné vazby, které umožňují provádět revize programu a poskytují příležitost pro zlepšování. 

  Naše zaměření na key account management současně znamená, že se svými klienty uzavíráme silná partnerství podporovaná naším závazkem k zajišťování efektivního projektového managementu a poskytování kvalitních služeb

Kurzy ISO 9001:2015 byly velmi užitečné pro spolupráci a zapojení vrcholového vedení společnosti na zajištění shody s požadavky standardu.

Asmita Malvankar

Vedoucí pro kvalitu organizace, Blue Dart

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?