Skip content

Školení a audity na míru

Řešení na míru potřebám Vaší organizace.

LRQA

Kontaktujte nás

Přehled

Poskytujeme audity na míru, jako jsou certifikace a verifikace, a zároveň školení na míru pro společnosti, které požadují služby přizpůsobené potřebám své organizace.

Podniky často potřebují potvrzení, že dochází k plnění jejich cílů a plánů. Naše nabídka služeb v této oblasti poskytuje organizacím další úroveň zajištění efektivity a účinnosti jejich provozů a pomáhá jim identifikovat oblasti vyžadující zlepšení.

Kurzy ISO 9001:2015 byly velmi užitečné pro spolupráci a zapojení vrcholového vedení společnosti na zajištění shody s požadavky standardu.
Vedoucí pro kvalitu organizace, Blue Dart Asmita Malvankar

Přínosy pro organizaci

Naše školení a audity na míru poskytují organizacím řadu výhod jako:

 • Dodatečné ujištění interních a externích zúčastněných stran, že Vaše provozy pracují dle nejvyšších standardů.
 • Renomé značky
 • Činnost podle závazků společenské odpovědnosti podniku prostřednictvím verifikace zpráv na míru
 • Konkurenční výhodu díky identifikaci oblastí pro zlepšení
 • Zapojení zaměstnanců prostřednictvím naší široké škály školení na míru

Po provedení úvodního šetření a jednání je každé obchodní řešení navrženo speciálně pro potřeby Vaší organizace. K tomuto účelu lze využít existující standard ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 nebo ISO 27001, nebo lze navrhnout plán na míru, který bude zahrnovat jeden z rozsáhlých nástrojů pro zlepšování procesů.

Naše školení a audity na míru zahrnují:

 • Školení na míru

Naše školení můžeme přizpůsobit konkrétním potřebám Vaší organizace a mohou mít podobu školení na místě nebo online školení

 • Audit druhou stranou
 • Vytváření standardů nebo plánů na míru
 • Online školení
 • Kontrola výroby na výstupu, audity procesů, management kritických míst a audity vstupních míst selhání

Všechny procesy musí mít definované výsledky, aby je bylo možné monitorovat a řídit. Pomocí Vašich očekávaných výsledků auditujeme shodu a soulad a tak zajišťujeme efektivní management a zlepšování výkonnosti / Posuzujeme, zda se výsledky z procesu shodují a vyhovují Vaším očekáváním, a tak zajišťujeme efektivní management a zlepšování procesů.

 • Audit managementu změn

Změny jsou nezbytné pro všechny podniky, aby bylo zajištěno přední umístění na trzích, spokojenost zákazníka, růst a prosperita. Audity efektivity Vám umožňují identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení, abyste dosáhli výsledků.

NOVINKY