Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

LRQA

Usługi doskonalenia biznesu - Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Indywidualne podejście aby zapewnić Ci przewagę konkurencyjną.

Zarys ogólny

Wyzwania związane z globalizacją, zmieniającymi się wymogami klientów, prawodawstwem i postępem technologicznym oznaczają, że organizacje na całym świecie coraz częściej sięgają po usługi doskonalenia biznesu dopasowane własnych konkretnych potrzeb, które pomogą im osiągać cele organizacyjne.

W LRQA wiemy, że Twoja organizacja jest wyjątkowa. Jej potrzeby, cele i założenia są inne niż jakiejkolwiek innej organizacji. To Cię wyróżnia i daje przewagę nad konkurencją, ale jednocześnie może wymagać indywidualnego podejścia do sposobów, w jakie Twoje procesy biznesowe i strategie są opracowywane, zarządzane, mierzone i doskonalone.

 • Czym są usługi doskonalenia biznesu?

  Nasze usługi doskonalenia biznesu obejmują usługi niestandardowe bądź dopasowane do potrzeb klienta w zakresie szkoleń, certyfikacji, auditów i usług weryfikacji zgodnie z indywidualnymi wymogami organizacji, branży bądź sektora. LRQA posiada szerokie możliwości w zakresie usług doskonalenia biznesu - od usług assurance dla firm i sektorów, poprzez assurance łańcucha dostaw, szkolenia i assurance dopasowane do potrzeb klienta aż po zarządzanie ryzykiem.

 • Czy mogę uzyskać szkolenie dopasowane do potrzeb mojej organizacji?

  Tak. Nasz zakres dopasowanych do potrzeb klienta usług assurance obejmuje również niestandardowe bądź opracowane na zamówienie szkolenia zamknięte.

 • Czy mogę uzyskać szkolenie zdalne dopasowane do potrzeb mojej organizacji?

  Wiele z naszych szkoleń może być przeprowadzanych zdalnie albo za pomocą innych technologicznie możliwych metod, dzięki czemu nie tylko masz pewność, że otrzymasz rozwiązanie szkoleniowe dopasowane do swoich potrzeb, ale często możesz również przeprowadzić szkolenie w odpowiednim dla siebie czasie.

 • Potrzebuję analizy trendów a tym samym pełniejszych informacji opartych na ocenie, audicie bądź wynikach wydajności łańcucha dostaw - czy usługi doskonalenia biznesu LRQA mogą dostarczyć takie dane?

  Tak. Wykorzystując dane o łańcuchu dostaw oraz dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie auditu, LRQA może przedstawić dogłębną analizę i szczegółowe informacje, przechodząc od badań retrospektywnych do prognozowania, od wskazania, co poszło nie tak do przewidywania, co może zawieść w przyszłości. Dopasowane do potrzeb klienta usługi assurance mogą być poszerzeniem bieżącego auditu i procesów, poprawiając bezpieczeństwo łańcucha dostaw dzięki poszerzeniu i pogłębieniu zakresu badań systemów i danych, bardziej ukierunkowanemu zwalczaniu zagrożeń istniejących i potencjalnych oraz lepszemu zastosowaniu analiz, informacji i doradztwa.

 • Czy zakres usług w zakresie doskonalenia biznesu oferowanych przez LRQA jako niezależnego dostawcę profesjonalnych usług assurance nie rodzi konfliktu interesów w sytuacji, gdy dokonujecie oceny czegoś, co już oceniacie?

  LRQA nie posiada własnych udziałowców, dzięki czemu możemy Ci zaoferować niezależne i bezstronne usługi assurance, które wzmocnią przejrzystość i reputację Twojej marki.

  Mając na względzie naszą akredytację ISO 17021, która zawiera zasady i wymogi względem kompetencji, spójności i bezstronności organów dostarczających audity i certyfikaty dla wszystkich rodzajów systemów zarządzania, każde zamówienie oceniamy pod kątem konfliktu interesów.

  To daje nam pewność, że nie tylko możemy zachować swoją akredytację, ale przede wszystkim, że nie ma zagrożenia dla Twoich istniejących już zatwierdzeń strony trzeciej. Dlatego też mogą wystąpić okoliczności uniemożliwiające nam dostarczenie określonych usług doskonalenia biznesu.

 • Chcę uzyskać wgląd w procesy, które zachodzą w moim łańcuchu dostaw w zakresie jakości, ochrony środowiska, zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, których tradycyjny audyt ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 nie wykazuje w sposób wyraźny i jednoznaczny.

  LRQA nie posiada własnych udziałowców, dzięki czemu możemy Ci zaoferować niezależne i bezstronne usługi assurance, które wzmocnią przejrzystość i reputację Twojej marki.

  Mając na względzie naszą akredytację ISO 17021, która zawiera zasady i wymogi względem kompetencji, spójności i bezstronności organów dostarczających audity i certyfikaty dla wszystkich rodzajów systemów zarządzania, każde zamówienie oceniamy pod kątem konfliktu interesów.

  To daje nam pewność, że nie tylko możemy zachować swoją akredytację, ale przede wszystkim, że nie ma zagrożenia dla Twoich istniejących już zatwierdzeń strony trzeciej. Dlatego też mogą wystąpić okoliczności uniemożliwiające nam dostarczenie określonych usług doskonalenia biznesu.

 • Czy LRQA może opracować na zamówienie program assurance drugiej strony dla łańcucha dostaw obejmujący zarówno stacjonarny jak i zdalny potencjał dystrybucyjny?

  Organizacje na całym świecie coraz częściej sięgają po opracowane na zamówienie rozwiązania zwiększające poziom zaufania dla ich działań na rynkach światowych, znane również jako rozwiązania audytowe drugiej strony dla łańcucha dostaw.

  Wyzwania związane z globalizacją w połączeniu z zależnością od łańcuchów dostaw często przekraczających granice państw i kontynentów są dla każdej organizacji istotnym czynnikiem ryzyka. 

  LRQA dostarcza usługi audytu drugiej strony łańcucha dostaw organizacjom bez względu na wielkość, sektor czy obszar geograficzny. Nasze dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania audytowe dają Ci dodatkowe zabezpieczenie zgodności z wymogami wykraczającymi poza międzynarodowe standardy dla systemów zarządzania. 

  To pozwoli Ci uzyskać pewność, że organizacje obsługujące Twój łańcuch dostaw konsekwentnie działają według Twoich własnych wysokich specyfikacji i może obejmować rozmaite aspekty zarządzania ryzykiem skierowane na ochronę nie tylko jakości dostarczanych towarów i usług, ale również ciągłości dostaw i Twojej marki. 

  Każda oferowana przez nas usługa assurance dopasowana do potrzeb klienta może być uzupełniona o system informacji zwrotnej, który pozwoli Ci na bieżąco oceniać działanie programu i umożliwi poprawę jego kryteriów. 

  Równocześnie, skupiając się na zarządzaniu klientami kluczowymi tworzymy z naszymi klientami silną więź popartą naszym zaangażowaniem w skuteczne zarządzenie projektem i dostarczanie usług.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?