เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การอบรมการตีความมาตรฐาน MSC และ ASC ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เวอร์ชั่น 5

ข้อกำหนด MSC และ ASC CoC เวอร์ชัน 5

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

ภาพรวม

ปัจจุบันเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่จับจากทะเลและที่มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและที่วางอยู่บนจานอาหารว่าจะไม่มีการผสมกันกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะเมื่ออยู่ระหว่างการดำเนินการของโรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำและผู้นำเข้าและส่งออก ดังนั้น MSC และ ASC Chain of Custody หรือการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจึงได้มีการจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการจับจากทะเลที่ได้รับการรับรอง MSC และ/หรือจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรอง ASC สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลาและสามารถคัดแยกได้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองดังกล่าว เพื่อให้เป็นการเตรียมตัวและตีความข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าวได้ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ลอยด์ รีจีสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด มีความยินดีที่จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการตีความข้อกำหนดมาตรฐาน MSC/ASC CoC หรือหว่งโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำต่างๆ และ/หรือผู้นำเข้าส่งออก เพื่อทำให้การตีความในมาตรฐานดังกล่าวและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

  • ตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำและผู้นำเข้าส่งออกต่างๆ

คุณจะได้เรียนรู้ …

  • สถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน MSC/ASC ห่วงโซ่ควบคุมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • ข้อกำหนดมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม MSC CoC เวอร์ชั่น 5

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?