เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การตรวจสอบภายในสำหรับระบบการจัดการของคุณ

Internal Audit Management And Conducting Based On ISO 19011:2018.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ...

 • ผู้รับผิดชอบในการบริหารการตรวจระบบการจัดการภายในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจระบบการจัดการภายในขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, พลังงาน หรือระบบการจัดการอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย …

 • แนวทางที่สนับสนุนการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย:
  • แนวทางของการพิจารณาการทำงานเป็นกระบวนการ
  • วงจร Plan-Do-Check-Act
  • แนวความคิดเรื่องความเสี่ยง
 • ความสามารถของผู้ตรวจประเมินและกระบวนการในการพัฒนาความสามารถของผู้ตรวจประเมิน
 • การบริหารจัดการทีมผู้ตรวจ
 • การจัดการโปรแกรมการตรวจ
 • การบริหารจัดการกระบวนการตรวจประเมินให้มีประสิทธิผล
 • การกำหนดแผนการตรวจประเมินและการจัดทำ checklist
 • การดำเนินการตรวจประเมิน
 • การเขียนรายงานการตรวจประเมินและรายงานความไม่สอดคล้องของการตรวจประเมิน
 • กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข
 • audit code of conduct

สิ่งที่คุณควรจะต้องมีก่อนการอบรม …

 • พื้นฐานของข้อกำหนดของมาตรฐานที่จะดำเนินการตรวจ

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาในอนาคตของคุณ

 • Management System Lead Auditor
 • See our Business Improvement courses

ระยะเวลาของหลักสูตร

2 วัน

สนใจลงทะเบียน

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?