เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

แนวทางสำหรับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

CQI 14: การจัดการการรับประกันยานยนต์.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

วัตถุประสงค์

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือ AIAG (Automotive Industry Action Group) เป็นผู้จัดทำ CQI-Standards ("CQI" = การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งจัดทำโดย OEM และ Supplier   โดย AIAG Quality Committee และ OESA (the Original Equipment Suppliers Association) Warranty Management Council ได้จัดทำ 1) การพัฒนาคู่มือการรับประกันและ 2) กลยุทธ์การลด  NTF  เพื่อเป็นแนวทางการจัดการการรับประกันโดยยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง  แนวทางนี้เมื่อผนวกเข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าที่มีผลบังคับใช้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการจัดการกระบวนการรับประกันกับผู้บริโภค

ผลลัพธ์ของการใช้งานอาจรวมถึง: การลดเหตุการณ์การเคลมในช่วงรับประกัน, ลดต้นทุนการรับประกัน, ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น, ความภักดีของผู้บริโภคที่สูงขึ้น, มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ใช้แล้วและภาพลักษณ์อุตสาหกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น  และแนวทางนี้สะท้อนถึงขั้นตอนที่ OEM สามารถช่วยห่วงโซ่อุปทานและปัญหาการรับประกันขององค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้ทำหน้าที่ในการรับ, วิเคราะห์ และจัดการการเคลมในช่วงรับประกัน  และบุคลากรในกิจกรรมประกันคุณภาพ การตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการการเคลมในช่วงรับประกัน

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • การสร้างพื้นฐาน: บทนำสู่การรับประกัน

 • กิจกรรมของผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย

 • การป้องกันเชิงรุก: บทเรียนที่เรียนรู้เพื่อนำใช้สำหรับการเตรียมการผลิตงานรุ่นใหม่ถัดไป
 • การใช้บทเรียนที่เรียนรู้: การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูง (APQP)
 • การจัดการเบื้องต้นกับประเด็นงานเคลมในระยะรับประกัน: หลังจากที่มีการเริ่มการผลิตแล้ว
 • การป้องกันเหตุการณ์การรับประกันในอนาคต: มาตรการ/ การแก้ไข
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: จัดทำกระบวนการให้เป็นบรรทัดฐาน
 • การประเมินระบบการจัดการการรับประกันยานยนต์

คุณจำเป็นต้องมี …

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้หรือประสบการณ์พื้นฐานมาบ้างเกี่ยวกับการรับ, วิเคราะห์ และจัดการการเคลมในช่วงรับประกัน

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?