เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้เครื่องมือ FMEA

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการผลิตตามแนวทาง AIAG-VDA.

(Potential Process Failure Mode and Effect Analysis)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในเทคนิคหลักของกิจกรรม APQP Phase 3: Process Design and Development และ สามารถนำใช้เทคนิคนี้พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น PFMEA, Control Plan อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของคู่มือ AIAG-VDA FMEA

โครงสร้างของหลักสูตร

FMEA คืออะไร ?

 • วัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้เครื่องมือ FMEA
 • Design FMEA
 1. ข้อมูลดิบที่จำเป็นใน PFMEA

 2. รูปแบบมาตรฐาน, รายการวิเคราะห์และความล้มเหลวที่เป็นไปได้, ผลกระทบของความล้มเหลว, ดัชนีความรุนแรงและการจัดกลุ่มความสำคัญ, สาเหตุของความล้มเหลว, ดัชนีโอกาสในการเกิดของสาเหตุ, มาตรการการควบคุมการออกแบบปัจจุบัน, ดัชนีการตรวจจับ, ดัชนี AP , มาตรการที่แนะนำและการแก้ไข, การเชื่อมโยงผลจาก PFMEA กับเอกสารอื่นๆ เช่น Control Plan, Inspection Standard, Operator Instruction

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

สมาชิกทีมงาน APQP, วิศวกรออกแบบ วิศวกรผลิต วิศวกรประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ PPAP ผู้จัดการโครงการรุ่นงานใหม่ ผู้ประสานงานกับผู้รับจ้างช่วง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนารุ่นงานใหม่

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • หลักสูตร 2 วันที่อธิบายการนำใช้เครื่องมือ PFMEA และเทคนิคต่างๆในการบ่งชี้ความล้มเหลวที่เป็นไปได้อันเกิดจากการออกแบบ
 • เนื้อหาหลักสูตรเน้นถึงการเชื่อมโยงและผลกระทบของการออกแบบในลำดับต่างๆตั้งแต่การออกแบบ ส่วนประกอบ ระบบย่อย และระบบหลัก
 • นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและการแจกแจงการวิเคราะห์แบบแผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
 • โดยรวมแล้วเป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจในหลักการและการนำไปปฏิบัติจริงโดยทีมงาน APQP ในการทำงาน APQP Phase 3: Process design and Development

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • วัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้เครื่องมือ FMEA

 • เหตุผลในการแก้ไขจาก version เดิม, การเปลี่ยนแปลงหลัก

 • Seven Steps Process

  • ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและเตรียมการ

  • ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง

  • ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์หน้าที่การทำงาน

  • ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความล้มเหลว

 • Workshop

วันที่ 2

 • ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • Severity Rating, Occurrence Rating, Detection Rating, AP Table - Determining Action Priorities
 • ขั้นตอนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ขั้นตอนที่ 7 การบันทึกผล

 • แบบฝึกหัดในชั้นเรียนโดยอิงจากเอกสาร PFMEA ที่เคยพัฒนามา
  • การเชื่อมโยงผลจาก PFMEA กับเอกสารอื่นๆ เช่น Control Plan, Inspection Standard, Operator Instruction

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?