เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

IATF 16949 แผ่นข้อมูล

ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของยานยนด้วยการรับรอง IATF 16949

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผสานกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกิดนวัตวัต กรรมและการเปลี่ยนแปลง
ทั่วทั้งอุตสาหกรรมแต่ผลิตภัลิตภัลิตภัณฑ์และกระบวนการใหมๆก็ยัยังต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัดภัยอยย่างเข้มงวดในระดับเดียวกับที่ ยั งคงใช้ในผลิตภัลิตภัลิตภัณฑ์และกระบวนการแบบดั้งเดิม

นั่นเป็นสาเหตุที่ตุที่ทำให้การรับรองจาก LRQA สามารถช่วยคุณได้ IATF 16949 เป็นมาตรฐานทางอุตอุต สาหกรรมที่ได้รับการยอมรรับทั่วโลกและให้ชุดชุดเทคนิคและวิธีการที่ได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐานสำหรับผลิตภัลิตภัลิตภัณฑ์ทั่วไปและการพัฒนากระบวนการสำหรับการผลิตลิตรถยนต์ทั่วโลก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?