เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ติดต่อทีมงานของเรา

รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านมาตรฐาน BRCGS

 

หากคุณสนใจที่จะทราบเพิ่มเติมว่า ผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมของเราจะสามารถให้การตรวจรับรองธุรกิจของคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน BRCGS ได้อย่างไร โปรดติดต่อเรา

  • การได้รับการยอมรับในทั่วโลก

มาตรฐาน BRCGS และกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานนี้ได้รับการดูแลจัดการอย่างเข้มงวดและมีมาตรฐานสอดคล้องกันในทั่วโลก

  • เพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า

มาตรฐานสากล BRCGS เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในทั่วโลกโดยธุรกิจต่างๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้แก่ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต บริษัทผลิตส่วนผสม องค์กรที่ให้บริการด้านอาหาร และผู้แปรรูปวัตถุดิบต่างๆ จำนวนมาก

  • คุ้มค่าเงิน

การตรวจรับรองมาตรฐาน BRCGS ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานที่สูงเป็นพิเศษ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทคุณในเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร และลดความสิ่งทั่วทั้งธุรกิจของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?