เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ยานยนต์และวิศวกรรม

ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของคุณให้ดีขึ้น

ยานยนต์ในปัจจุบันมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไป ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงใหม่ๆ เกิดขึ้นซึ่งเราต้องแก้ไขด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการติดต่อ

การรับรองโดยอิสระจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมจะดูแลเราให้ปลอดภัย

ในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีต้นทุนสูงและความเสี่ยงสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตน ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการผลิตยานยนต์ตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม การรับรองระบบจัดการคุณภาพที่เป็นอิสระ (QMS) จะช่วยให้เรามีความมั่นใจว่า ยานยนต์ที่เราขับขี่ทุกวันนั้นได้รับการสร้างขึ้นโดยเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะและมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลก

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญและความเป็นอิสระที่จะนำไปปรับใช้เพื่อรับรองในความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือได้ และความสำเร็จในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานของคุณ เราช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเพิ่มผลิตภาพสูงที่สุด ลดต้นทุนดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล หลักปฏิบัติและมาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราได้เคยช่วยพัฒนาขึ้นมานั่นเอง

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?