Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 45001: 2018 sertifisering av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS)

Skap et sunnere og tryggere arbeidsmiljø

ISO 45001 hjelper virksomheten med å redusere risikoer og forbedre driften ved hjelp av et tryggere arbeidsmiljø og bedre helse blant medarbeiderne. Mens eksterne faktorer som ligger utenfor ens kontroll kan påvirke måten vi arbeider på, er det én ting som alltid er konstant: Du ønsker at medarbeiderne skal være trygge. ISO 45001-sertifiser hjelper virksomheten å oppnå dette ved å redusere risiko på arbeidsplassen og tilby et solid rammeverk for helse, sikkerhet og velvære blant medarbeiderne. Se våre Vanlige spørsmål for mer informasjon om ISO 45001 og hva vi kan tilby. 

Våre ISO 45001-tjenester 

Våre sertifiserings- og treningstjenester kan utføres lokalt, via internett eller i en kombinasjon, slik at dere kan få en modell som er skreddersydd til virksomhetens HMS-styringssystem. 

dataskjermsymbol

Opplæring

Utvid dine kunnskaper med vårt utvalg av ISO 45001-treningskurs som er utviklet for ulike erfaringsnivåer og læremetoder. 

 

image94kd3.png
Gapanalyse

En frivillig ekstratjeneste der en av våre ekspertrevisorer hjelper dere å identifisere svakheter eller manglende samsvar før den formelle ISO 45001-revisjonen, slik at dere unngår uønskede overraskelser. 

imageao21.png
Akkreditert sertifisering

En uavhengig totrinns-tilnærming som gir en tydelig erklæring av foretakets kvaliteter. Akkreditert sertifisering hjelper virksomheten med å bygge og opprettholde tillit blant interessentene og finne nye forretningsmuligheter. 

symbol for integrerte tjenester.png
Integrerte revisjoner

Hvis dere benytter et integrert styringssystem, kan dere fra nytte av et integrert revisjons- og overvåkningsprogram, noe som både er effektivt og kostnadseffektivt. 

 

Hvorfor bør du arbeide med oss? 

lokal og global.png
Lokal og global ekspertise

Vi er der du er. Med høyt kvalifiserte revisorer over hele verden kan vi tilby tjenester lokalt med et globalt høyt kvalitetsnivå. Våre medarbeidere er tekniske eksperter med inngående kunnskap om kvalitetsstyring.

fleksibel gjennomføring.png
Fleksibel gjennomføring

I de fleste tilfeller kan våre trenings- og sertifiseringstjenester i tilknytning til ISO 45001 gjennomføres lokalt eller via internett ved hjelp av trygg og sikker teknologi. Hvis dere velger gjennomføring via internett, vil dere få den samme høye kvaliteten på tjenestene og mange ekstra fordeler, som fleksibilitet, rask gjennomføring og tilgang til global ekspertise. 

en historie over førsteplasser.png
En historie over førsteplasser

Vi har de første som mottok UKAS-akkreditering for levering av sertifiseringstjenester for en rekke standarder over hele verden. Vi fortsetter å bidra til utviklingen av en rekke spesifikke standarder og rammeverk i ulike sektorer.

samsvar og mer.png
Samsvar og mer

LRQAs tekniske eksperter var involvert i utviklingen av ISO 45001. Martin Cottam, Group Technical Assurance & Quality Director, er leder for ISO/TC 283 – ISOs tekniske komité for standarder for administrasjonssystemer innen helse, miljø og sikkerhet. Dere kan altså føle dere trygge på at våre assessorer har full oversikt over kravene i standarden.

 

Vanlige spørsmål 

 • Hva er ISO 45001?

  ISO 45001 passer for virksomheter i alle størrelser, sektorer og beliggenheter, og inneholder et rammeverk til bruk i hele kjeden for å skape en trygg kultur på arbeidsplassen som prioriterer medarbeidernes velvære og helse, og forbedrer hele virksomhetens ytelse. 

 • Er ISO 45001 et lovbestemt krav?

  ISO 45001 blir et lovpålagt krav i stadig flere land, og hjelper virksomheter med å vise internt og eksternt engasjement for sikkerhet på arbeidsplassen og å styrke foretakets omdømmet blant ansatte og kunder. 

 • Hvorfor er ISO 45001 så viktig? Hva er fordelene?

  En sertifisering fra et globalt anerkjent merke som LRQA gir kunder, ansatte og eiere sikkerheten av å vite at foretaket prioriterer medarbeidernes arbeidsmiljø, helse og velvære, og legger til rette for solide støtterammer: 

  Sunne og trygge medarbeidere 

  Målet med ISO 45001 er å redusere arbeidsrelaterte ulykker ved å legge til rette for en sunn og trygg arbeidskultur der de ansatte stimuleres til å innta en aktiv rolle. Støttet av en sterk ledelse kan dette bidra til å redusere personalgjennomtrekk, styrke arbeidsmoralen og forbedre medarbeiderlojaliteten – og dessuten gjøre arbeidsmiljøet både tryggere og sunnere. 

  Økt produktivitet 

  Å forstå risikoprofiler ved hjelp av en systematisk prosess som er utviklet for å holde medarbeiderne sunne og trygge, kan redusere fravær og personalgjennomtrekk, og føre til økt produktivitet. 

  Samsvar og driftsfordeler 

  ISO 45001 inneholder et tydelig rammeverk for å håndtere juridiske og organisatoriske krav, og skaper økt tillit til foretaket blant kunder og interessenter, styrker omdømmet og gir konkurransefordeler i anbudsprosesser. 

  Sertifiseringen følger prinsippene for beste praksis som er beskrevet i ISO 45001 og kan bidra til å forbedre risikostyringen, skape en tydelig forståelse av foretakets interne og eksterne sammenheng og gi et verdifullt bidrag til effektiviteten og ytelsen i driften. 

  Enkel integrasjon 

  ISO 45001 følger rammeverket i SL-vedlegget, den overordnede strukturen for moderne ISO-standarder. Strukturen i SL-vedlegget sikrer konsistens og kompatibilitet mellom ulike styringssystemstandarder, og muliggjør enkel og harmonisert implementering av flere ulike standarder (integrerte styringssystemer). ISO 45001 kan enkelt integreres i alle nye og reviderte ISO-standarder for styringssystemer, som f.eks. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001. 

 • Hvordan oppnår vi ISO 45001-sertifisering?

  Hvilken vei virksomheten din vil ta for å oppnå en ISO 45001-sertifisering, avhenger gjerne av foretakets størrelse, modningsgrad og tilnærming til risikostyring, og av andre faktorer. Men standardprosessen for å oppnå ISO 45001-sertifisering omfatter tre hovedtrinn.  

  Revisjon trinn 1 – dokumentgjennomgang og planlegging: Revisoren gjennomgår administrasjonssystemets oppbygging og dokumentasjon – dette kan i de fleste tilfeller utføres uten lokal tilstedeværelse.  

  Revisjon trinn 2 – evaluering av implementeringen: Revisoren evaluerer implementeringen og effektiviteten av det foreliggende OHSMS-systemet i henhold til kravene i ISO 45001. Hvis ingenting mangler for samsvaret, mottar dere sertifiseringen. Dette trinnet kan utføres lokalt eller via fjernkontakt.  

  Fortell om ISO 45001-sertifiseringen: Sertifiseringen viser at dere tar internasjonalt anerkjente rutiner for beste praksis på alvor og at dere forbedrer dere kontinuerlig – det kan åpne nye forretningsmuligheter og imøtekomme interessentenes behov. administrasjonssystem og fokusere innsatsen på de områdene som er mest avgjørende for driften. Last ned vårt faktaark om ISO 45001-gapanalyse. 

  Hvis virksomheten benytter mer enn ett administrasjonssystem, som f.eks. et kvalitetsstyringssystem (ISO 9001) eller et miljøstyringssystem (ISO 14001), kan LRQA tilby et koordinert vurderings- og overvåkningsprogram for å minimere administrasjonsbehovet og redusere inngrepet i den daglige driften til et minimum. 

 • Hvordan utføres ISO 45001-revisjoner?

  Ved hjelp av sikker teknologi for fjerntilgang leverer vi revisjonstjenester av den samme høye kvaliteten som tidligere bare var tilgjengelig som lokalt utført revisjon. Våre ISO 45001-tjenester kombinerer revisjoner som utføres lokalt og via fjernkontakt for å skaffe uovertruffen innsikt og ekspertise og tilby en rask og fleksibel måte å opprettholde revisjonsplanen på, og samtidig redusere karbonavtrykket knyttet til reiser og minimere helse- og sikkerhetsrisiko under arbeid i farlige eller utilgjengelige områder. Resultatet er det samme som for lokale revisjoner, og integriteten i revisjonen og akkrediterte sertifiseringer er nøyaktig den samme. 

 • Hvor mye koster det å oppnå en ISO 45001-sertifisering?

  Sertifiseringskostnadene avhenger av virksomhetens størrelse og kompleksitet, og hvor utviklet det foreliggende styringssystemet er. 

 • Hva er kravene i ISO 45001?

  Klausul 0 til 3: Innledning, formål, referanser, vilkår og definisjoner  

  Klausul 4: Sammensetning av organisasjonen  

  Klausul 5: Ledelse og engasjement  

  Klausul 6: Planlegging av kvalitetsstyringssystemet  

  Klausul 7: Støtte og ressursstyring  

  Klausul 8: Planlegging og kontroll av driften  

  Klausul 9: Ytelsesevaluering  

  Klausul 10: Forbedringstiltak 

 • Hva er ISO 45003?

  ISO 45003, publisert i 2021; 

  • er den første internasjonale standarden for psykisk helse, sikkerhet og velvære på arbeidsplassen, 
  • en veiledende standard som gir anbefalinger (ikke krav), 
  • for alle typer virksomheter i alle størrelser og sektorer, 
  • ISO 45003 kan brukes som selvstendig veiledningsdokument, 
  • og kan dessuten brukes som veiledning for å hjelpe en virksomhet til å oppfylle kravene i ISO 45001 for administrasjon av medarbeidernes psykiske helse og sikkerhet. 

Er dere allerede sertifisert i henhold til ISO 45001 og ønsker en overføring?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?