Havaitsimme, että sinulla ei ole viimeisintä versiota selaimestasi. Et pysty sen vuoksi käyttämään tiettyjä toimintoja. Päivitä selain

ISO 45001: 2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen (OH&S) sertifiointi

Rakenna terveellisempi ja turvallisempi työympäristö

ISO 45001 -standardi auttaa vähentämään riskejä ja tehostamaan liiketoimintaa turvallisemman työympäristön ja terveemmän henkilöstön ansiosta. Vaikka työmaailmaamme voivat vaikuttaa ulkoiset tekijät, jotka ovat usein hallintamme ulkopuolella, yksi asia pysyy muuttumattomana: haluat työntekijöiden olevan turvassa. ISO 45001 -sertifiointi voi auttaa saavuttamaan tämän vähentämällä riskejä työpaikalla ja tarjoamalla vankat puitteet työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseen. Katso usein kysytyt kysymykset saadaksesi tietoa ISO 45001 -standardista ja tarjonnastamme. 

ISO 45001 -palvelut 

Sertifiointi- ja koulutuspalvelumme voidaan toteuttaa paikan päällä, etänä tai hydridimallina, joten palvelumalli voidaan räätälöidä yrityksesi työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmään. 

tietokoneen näyttö -kuvake

Koulutus

Tarjoamme ISO 45001 -koulutuskursseja, jotka on suunniteltu eri tasoisille osallistujille ja oppimistyyleille. 

 

image94kd3.png
Kuiluanalyysi

Valinnainen palvelu, jossa auditoinnin asiantuntijamme auttaa tunnistamaan heikkoudet tai poikkeamat ennen muodollista ISO 45001 -audititointia, jotta vältyttäisiin epämiellyttäviltä yllätyksiltä. 

imageao21.png
Luotettuja sertifiointipalveluja

Riippumaton kaksivaiheinen prosessi osoittaa kyvykkyytenne aukottomasti. Akkreditoitu sertifiointi auttaa saamaan uusia asiakkaita ja rakentamaan luottamusta sidosryhmien kanssa.

yhdistetyt palvelut -kuvake.png
Yhdistetty arviointi

Jos käytössänne on integroitu johtamisjärjestelmä, voitte hyödyntää yhdistettyä arvionti- ja valvontaohjelmaa ja säästää aikaa ja kustannuksia. 

 

Syitä valita meidät 

paikallista ja globaalia.png
Paikallista ja globaalia asiantuntemusta

Olemme siellä missä sinäkin. Meillä on erittäin päteviä auditoijia eri puolilla maailmaa, joten pystymme tarjoamaan paikallista palvelua globaalisti yhtenäisellä laadulla. Teknisillä asiantuntijoillamme on syvällistä osaamista laatujohtamisesta.

joustava toteutus.png
Joustava toteutus

Useimmissa tapauksissa ISO 45001 -koulutus- ja sertifiointipalvelut voidaan toteuttaa paikan päällä tai suojatuin etäyhteyksin. Jos valitsette toteutuksen etänä, saatte samat laadukkaat palvelut ja useita etuja, kuten joustavuuden, nopean toimituksen ja globaalit osaamisresurssit. 

monessa ensimmäinen.png
Monessa ensimmäinen

Olimme ensimmäinen sertifiointilaitos, joka sai Yhdistyneen kuningaskunnan akkreditointipalvelun (UKAS) hyväksynnän eri standardeja koskevien sertifiointipalveluiden tarjoamiseen kautta maailman. Olemme edelleen tärkeä vaikuttaja erilaisten standardien ja puitteiden kehitystyössä eri toimialoilla.

enemmän kuin vaatimustenmukainen.png
Enemmän kuin vaatimustenmukainen

LR:n tekniset asiantuntijat olivat mukana ISO 45001 -standardin kehittämisessä ja konsernin teknisen laadunvarmistuksen johtaja Martin Cottam toimii puheenjohtajana ISO/TC 283 -työryhmässä, joka keskittyy työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmien standardointiin. Voit siis olla varma, että tarkastajillamme on viimeisimmät tiedot standardin vaatimuksista.

Oletko valmis seuraavaan vaiheeseen?

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 

 • Mikä on ISO 45001?

  Kaikenkokoisille organisaatioille, alasta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta, soveltuva ISO 45001 tarjoaa puitteet käytettäväksi koko toimitusketjussa turvallisen työpaikkakulttuurin luomiseksi niin, että se asettaa etusijalle työntekijöiden hyvinvoinnin, tukee tervettä työvoimaa ja parantaa liiketoiminnan suorituskykyä. 

 • Onko ISO 45001 lakisääteinen vaatimus?

  Yhä useammassa maassa sääntelyvaatimuksena oleva ISO 45001 -standardi auttaa organisaatioita osoittamaan sitoumuksensa työturvallisuuteen ja vahvistamaan yrityksen mainetta asiakkaiden ja henkilöstön parissa. 

 • Miksi ISO 45001 on tärkeä? Mitä etua siitä on?

  LRQA:n kaltaisen maailmanlaajuisesti tunnustetun brändin sertifiointi antaa asiakkaille, työntekijöille ja sidosryhmille lisävarmuutta siitä, että turvallinen työympäristö sekä henkilöstön terveys ja hyvinvointi ovat organisaation prioriteetteja, ja se tarjoaa vankat tukipuitteet: 

  Työvoiman terveys ja turvallisuus 

  ISO 45001 pyrkii vähentämään työtapaturmia luomalla työterveys- ja turvallisuuskulttuurin, jossa työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen rooliin. Vahvan johtajuuden tukemana tämä voi auttaa vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta, parantamaan moraalia ja henkilöstön pysyvyyttä – sekä tekemään työympäristöstä turvallisemman ja terveellisemmän. 

  Parempi tuottavuus 

  Riskiprofiilien ymmärtäminen hyödyntämällä järjestelmällistä prosessia, joka on suunniteltu pitämään työvoima terveenä ja turvassa, voi vähentää poissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta, mikä lisää tuottavuutta. 

  Vaatimustenmukaisuus ja toiminnalinen erinomaisuus 

  ISO 45001 tarjoaa selkeät puitteet sääntely- ja oikeudellisten velvoitteiden hallintaan, mikä antaa asiakkaille ja sidosryhmille lisää luottamusta organisaatioon, parantaa brändin mainetta ja tarjoaa kilpailuetua tarjouskilpailuissa. 

  ISO 45001 -standardiin valikoituja parhaita toimintatapoja soveltamalla sertifiointi auttaa kehittämään riskienhallintaa ja ymmärtämään paremmin sekä organisaation sisäistä että ulkoista toimintaympäristöä, mikä parantaa liiketoiminnan yleistä tehokkuutta ja tuloksia. 

  Helppo integrointi 

  ISO 45001 noudattaa liitettä SL, joka on nykyaikaisten ISO-standardien korkean tason rakenne. Liitteen SL-rakenne varmistaa johdonmukaisuuden ja yhteensopivuuden eri hallintajärjestelmästandardien välillä ja mahdollistaa useiden standardien suoraviivaisen ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon (integroidut hallintajärjestelmät). ISO 45001 integroituu helposti kaikkiin uusiin ja uudistettuihin ISO-hallintajärjestelmästandardeihin, mukaan lukien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001. 

 • Miten ISO 45001 -sertifiointi saadaan?

  Organisaation polku ISO 45001 -sertifiointiin on yleensä riippuvainen yrityksen koosta, kypsyystasosta ja olemassa olevasta riskienhallintatavasta muiden tekijöiden ohella. ISO 45001-sertifiointiprosessi sisältää normaalisti kolme päävaihetta.  

  Auditointivaihe 1 – Asiakirjojen tarkastus ja suunnittelu: Auditoija tarkistaa hallintajärjestelmän rakenteen ja dokumentaation – useimmissa tapauksissa tämä tehdään etänä.  

  Auditointivaihe 2 – Käytössä olevan järjestelmän arviointi: Auditoija arvioi työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän toteutuksen ja tehokkuuden ISO 45001 -standardin vaatimusten valossa. Sertifiointi myönnetään, jos poikkeamia ei havaita. Tämä vaihe voidaan toteuttaa etäyhteyksillä tai paikan päällä.  

  ISO 45001 -sertifiointi kannattaa mainita: Sertifiointinne on osoitus kansainvälisesti tunnustettujen parhaiden käytäntöjen noudattamisesta ja jatkuvasta parantamisesta, mikä auttaa saamaan uusia asiakkaita ja vastaamaan sidosryhmien vaatimuksiin. johtamisjärjestelmä ja keskittyminen toiminnan kannalta kriittisimmille alueille. Lataa ISO 45001 -kuiluanalyysin tietolomake. 

  Jos organisaatiossasi on käytössä useampi kuin yksi johtamisjärjestelmä, kuten laatu (ISO 9001) tai työterveys ja työturvallisuus (ISO 14001), LRQA voi tarjota koordinoidun arviointi- ja valvontaohjelman hallinnon ja liiketoiminnan häiriöiden minimoimiseksi. 

 • Miten ISO 45001 -auditoinnit suoritetaan?

  Turvallisen etätekniikan avulla tarjoamme samat laadukkaat auditointipalvelut, jotka ovat aiemmin olleet saatavilla vain paikan päällä suoritettavana auditointina. Tarjoamamme ISO 45001 -palvelut yhdistävät etä- ja paikan päällä tapahtuvan auditoinnin, jotta voisitte hyötyä ensiluokkaisesta asiantuntemuksesta ja nopeasta ja joustavasta tavasta ylläpitää auditointiaikataulua minimoimalla samalla matkustukseen liittyvän hiilijalanjäljen sekä terveys- ja turvallisuusriskit työskennellessä vaikeapääsyisillä tai vaara-alueilla. Tulokset ovat yhdenmukaisia paikan päällä tehtyjen auditointien kanssa, joten auditoinnin ja akkreditoidun sertifioinnin eheys pysyvät täsmälleen samoina.. 

 • Kuinka paljon ISO 45001 -sertifiointi maksaa?

  Sertifiointikustannukset riippuvat organisaatiosi koosta ja rakenteesta sekä sen nykyisen johtamisjärjestelmän kypsyydestä. 

 • Mitkä ovat ISO 45001 -standardin vaatimukset?

  Kohdat 0–3: Johdanto, soveltamisala, viitteet, termit ja määritelmät  

  Kohta 4: Organisaation konteksti  

  Kohta 5: Johtajuus ja sitoutuminen  

  Kohta 6: QMS-suunnittelu  

  Kohta 7: Tuki ja resurssien hallinta  

  Kohta 8: Toiminnan suunnittelu ja valvonta  

  Kohta 9: Suorituskyvyn arviointi  

  Kohta 10: Parannustoimet 

 • Mikä on ISO 45003?

  Julkaistu vuonna 2021, ISO 45003; 

  • Ensimmäinen kansainvälinen standardi, joka koskee psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työpaikalla, 
  • ohjeellinen standardi, joka antaa suosituksia (ei vaatimuksia), 
  • kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille toimialasta riippumatta 
  • ISO 45003 -standardia voidaan käyttää erillisenä ohjeasiakirjana, 
  • ja sitä voidaan myös käyttää auttamaan organisaatiota täyttämään ISO 45001 -vaatimukset työntekijöiden psykologisen terveyden ja turvallisuuden hallinnassa. 

Onko teillä jo ISO 45001 -sertifiointi, mutta haluaisitte siirtää sen?

Paina enteriä tai nuolipainiketta haun aloittamiseksi Paina enteriä haun aloittamiseksi

Hakukuvake

Etsitkö tätä?