Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 55001 Υπηρεσίες πιστοποίησης

Θέτουμε τα πρότυπα στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η πιστοποίηση ISO 55001 βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν προληπτικά την απόδοση των περιουσιακών τους στοιχείων σε όλο τον κύκλο ζωής. Υποστηρίζει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, την καλύτερη διαχείριση του κόστους και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Στην LRQA, είμαστε υπερήφανοι που κατέχουμε ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMS) κατά ISO 55001. Βοηθάμε οργανισμούς στη διαχείριση κινδύνων που αφορούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, υποστηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη και την πρόοδο της επιχείρησης.

Επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων (gap analysis)

Εάν θέλετε να ελέγξετε το AMS σας προτού υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης ISO 55001, η υπηρεσία επιθεώρησης εντοπισμού ελλείψεων της LRQA αξιολογεί τον βαθμό ετοιμότητάς σας. Εντοπίζει κρίσιμες, υψηλού κινδύνου ή ευάλωτες περιοχές του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια σας αποστέλλει σχετική αναφορά που περιλαμβάνει συστάσεις για βελτιώσεις.

Πιστοποίηση και αξιολόγηση

Προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης AMS και είμαστε ο κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής πιστοποίησης ISO 5500. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βασιστείτε στους ειδικούς μας για τη λεπτομερή διερεύνηση κάθε ζητήματος.

Συνήθως, μια διαδικασία πιστοποίησης δύο σταδίων περιλαμβάνει εκτίμηση του συστήματος και μια αρχική αξιολόγηση. Η διάρκεια της αξιολόγησης εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας.

Υπηρεσίες αξιολόγησης

Η διαδικασία πιστοποίησης δεν σταματά στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στο ISO 55001. Η LRQA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, επικύρωσης και επαλήθευσης για όλα τα κορυφαία πρότυπα και σχήματα παγκοσμίως που αφορούν την ποιότητα, την υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση ενέργειας, την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;