Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

BRCGS nabízí vzdálený audit

Společnost BRCGS oznámila, že umožní vzdálené audity organizacím působícím v oblasti potravin a nápojů, jejichž provozy stále čelí restrikcím kvůli pandemii COVID-19.

Po vyhodnocení proveditelnosti, budou nyní organizace moci využít výhod technologie používané pro vzdálený audit, až budou auditovány certifikačním orgánem jako je Lloyd´s Register. Oznámení se týká provozů, které mají stanovené datum auditu, které mají prodloužený stávající certifikát nebo certifikát, jehož platnost končí během roku 2020.
Toto opatření bylo zavedeno po rozsáhlém dopadu pandemie na potravinářský a nápojový průmysl a zahrnuje řadu certifikačních programů BRCGS, včetně START!, balení, skladování a distribuci, spotřební výrobky a bezlepkové výrobky.


Auditování hraje zásadní roli ve standardech bezpečnosti potravin, přičemž auditování na místě tvoří historicky nedílnou součást certifikace BRCGS. Nedávná cestovní omezení napříč Velkou Británií vedla k rozsáhlému dopadu na dostupnost těchto služeb, což povede k rostoucím obavám ohledně zvyšování rizik v oblasti bezpečnosti potravin, jestliže dojde k přerušení harmonogramu auditů.
Posun směrem k auditům na dálku byl zaveden, aby pomohl zmírnit dopad přístupu a aktivit vyplívajících z COVID-19. Změny umožní pokračovat v certifikaci navzdory pandemii a poskytnou zákazníkům jistotu ve své dodavatele.

Hlavní technický manažer pro potraviny ve společnosti BRCGS k diskusi o změnách uvádí: “ Pandemie vyvolala v potravinářském průmyslu řadu naléhavých obav, v neposlední řadě poškození dobrého jména společnosti, které mohlo být způsobeno vypršením platnosti certifikátu. Tyto změny zajistí bezpečnou budoucnost dodavatelského řetězce potravin a nápojů. Reakce byla opravdu pozitivní, s řadou variant, které zaručovaly jasné příležitosti k zajištění bezpečného pokračování certifikace.”
Vzdálené audity mohou probíhat tam, kde jsou v rozsahu certifikace uvedeny činnosti mimo pracoviště, jako jsou audity centrály, skladování mimo podnik a zařízení v terénu. Lze je také použít pro změny a rozšíření rozsahu certifikace, například v případě sezónních produktů nebo změn v sortimentu.

Lloyd´s Register, nezávislý globální specialista na posouzení a pověřený auditor BRCGS programů tyto změny uvítal. Kimberley Carey Coffin, globální technický ředitel pro zajištění dodavatelského řetězce uvádí: „ Mnoho organizací muselo během pandemie COVID-19 pozastavit nebo odložit své plánované audity, což mohlo v konečném důsledků ohrozit jejich podnikání a jejich zákazníky. Když je nyní vzdálený audit uznáván, společnosti budou moci díky nezávislému ověření prokázat, že nadále splňují požadavky standardu bezpečnosti potravin BRCGS.“

Lloyd´s Register nabízel vzdálené audity ještě před vypuknutím pandemie. Prostřednictvím řady digitálních zařízení a zabezpečených platforem si vzdálené audity udržují vysoký standard jako audity na místě a můžou být zároveň dohlíženy zúčastněnými stranami, které také mohou komunikovat s auditory prostřednictvím živého přenosu, což nabízí podnikům další flexibilitu.
Kromě vzdáleného auditu mohou společnosti využívat i kombinované audity. Byla provedena trvalá změna od BRCGS, která zavádí kombinované audity s GFSI benchmarkingem s cílem maximalizovat efektivitu času stráveného na místě a prokázat tak trvalou shodu s požadavky standardu. Platí to pro organizace s certifikovaným provozem – a tam, kde je stále možný přístup do provozu – kombinované audity jsou nyní trvale schváleným způsobem verifikace.

zde se dozvíte více informací o tom, jak může LRQA podporovat váš vzdálený audit BRCGS.

Nemůžete najít, co hledáte?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?