Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

food suppliers audit

BRCGS Food Safety issue 9 se zaměřuje na oblast kultury a neustálé zlepšování

BRCGS zveřejnila návrh 9. vydání standardu pro bezpečnost potravin, který se zaměřuje na zavádění kultury bezpečnosti potravin a na neustálé zlepšování a zvyšování kvality prostřednictvím plánování založeného na rizicích.

Mark Fincham, technický manažer společnosti LRQA, hovoří o některých klíčových změnách, které lze očekávat v rámci systému pro bezpečnost potravin BRCGS. "Součástí vydání 9 je několik významných změn, které začínají hned na začátku u kultury. Vrcholový management bude muset nejen prokázat, že má kulturu bezpečnosti potravin zakotvenou v celé společnosti, ale že jde ještě o krok dál, aby zajistil, že bezpečnost potravin bude v organizaci zakotvena na každém kroku.“

"Prostřednictvím svých zásad musí také prokázat, že zaměstnanci rozumějí plánům a postupům v oblasti bezpečnosti potravin a mají přístup ke školení na správné úrovni pro svou funkci."

Další klíčovou změnou v návrhu je požadavek, aby byly plány HACCP nebo plány bezpečnosti potravin validovány před jejich zavedením nebo před jakoukoli změnou, která by mohla ovlivnit bezpečnost výrobků. To má zajistit, aby plány účinně identifikovaly nebezpečí dříve, než k nim dojde.

Mark komentuje: "Toto zaměření na plánování založené na rizicích se odráží také v přidaných požadavcích na neshody. Každá neshoda bude muset být podrobena analýze příčin a plánu nápravných opatření. Kromě toho budou vyžadovány také plány zlepšování, pokud analýza ukáže trend neshod."

Kromě toho dochází k některým zásadním změnám ve způsobu, jak jsou společnosti organizovány. Například uspořádání závodu, průběh procesů a způsob, jakým zaměstnanci využívají prostor, budou muset zabránit riziku kontaminace výrobků a vyhovět příslušným právním předpisům. Skutečný důraz je kladen na to, že výrobní zařízení a zařízení pro manipulaci s výrobky musí sloužit k minimalizaci rizika kontaminace výrobků.

Mark komentuje: "Vydání 9 poskytne organizacím větší srozumitelnost a - což je také důležité - jejich zákazníkům větší důvěru v kvalitu jejich potravinářských výrobků.

"Jako certifikační orgán víme, že audit podle globálního standardu BRCGS pro bezpečnost potravin dokazuje úroveň způsobilosti organizace a zároveň prokazuje závazek vůči bezpečnosti spotřebitelů a vztahům se zainteresovanými stranami."

Po zveřejnění v srpnu 2022 budou audity podle vydání 9 zahájeny od 1. února 2023.

Další informace o certifikaci BRCGS.

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?