Skip content
Offshore Wind Farm

European Union Emissions Trading System (EU ETS)

Verminder uw uitstoot van broeikasgassen

Bel ons direct: +32 33752970

Neem contact op

Het eerste internationale emissiehandelssysteem ter wereld

De onafhankelijke EU ETS Jaarlijkse Verificatiedienst van LRQA voorziet in solide, reproduceerbare methodes voor het kwantificeren, bewaken en rapporteren van uw jaarlijkse BKG-uitstoot, overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring & rapportage van de uitstoot van broeikasgassen.

Het EU-ETS, dat in 2005 werd opgezet, is 's werelds eerste internationale systeem voor de handel in emissierechten en bevindt zich momenteel in de vierde periode, die van kracht blijft tot 31 december 2030. De vierde periode van de EU-ETS vereist dat elke in aanmerking komende installatie een jaarlijks emissieverslag en een verslag over het toewijzingsniveau opstelt, waarvoor 2 onafhankelijke verificatieverslagen nodig zijn die elk jaar in februari of maart bij de betrokken regelgever worden ingediend (wettelijke termijn afhankelijk van de lidstaat waarin de installatie actief is). In de verslagen worden de emissies en de toewijzingsniveaus voor het voorgaande kalenderjaar geverifieerd; vervolgens worden emissierechten ingeleverd die gelijk zijn aan de geverifieerde emissies.

Onze EU ETS services

approval

Jaarlijkse verificatie EU ETS

De onafhankelijke EU-ETS jaarlijkse verificatieservice van LRQA zorgt voor robuuste, reproduceerbare mechanismen voor het kwantificeren, bewaken en rapporteren van uw jaarlijkse broeikasgasemissies.

shield approval

Verificatie van het EU ETS- Baseline Data Report

LRQA's EU ETS BDR verificatie service helpt organisaties om gratis emissierechten toegewezen te krijgen en te voldoen aan de Europese FAR-regelgeving.

chart inspection

Inzicht waar je iets aan hebt

Onze bekroonde specialisten op het gebied van naleving, ESG en supply chain worden erkend om hun uitzonderlijke expertise en beschikken over de kennis en inzichten om u te begeleiden.

working cogs

Geïntegreerde audits

Wij bieden een geïntegreerd audit- en bewakingsprogramma waarmee u uw processen kunt stroomlijnen, wat leidt tot efficiëntere en kosteneffectievere managementsystemen.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Wereldwijde capaciteit

We zijn overal waar u bent. Met hoog gekwalificeerde auditors over de hele wereld kunnen we een lokale service bieden met een wereldwijd consistente toewijding aan uitmuntendheid. Onze mensen zijn technische experts met diepgaande kennis van EU ETS. Waar u ook actief bent, wij kunnen u ondersteunen.

LRQA auditors having a conversation with a client

Flexibele levering

In veel gevallen kunnen onze EU ETS services op locatie of remote worden geleverd met behulp van veilige en betrouwbare technologie. Door een combinatie van face-to-face en digitale methodes creëren we een dienstverleningsmodel dat het beste aansluit aan uw behoeften.

Group video call on a laptop

Geschiedenis als voorloper

Als eerste ontvingen we wereldwijd accreditatie voor het leveren van certificeringsservices voor een reeks kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen. We blijven een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een verscheidenheid aan specifieke normen in verschillende sectoren.

Group of people having a discussion in a meeting room

Focus op duurzaamheid

Met meer dan 20.000 uitgevoerde audits per jaar zijn we een van de grootste ESG-specialisten ter wereld. We hebben 's werelds eerste end-to-end supply chain ESG due diligence platform ontwikkeld, met unieke eigen gegevens die vanaf de basis zijn geverifieerd.

LRQA assessor at work