Am constatat că utilizați un browser învechit. Acest lucru vă va împiedica să accesați anumite funcții. Actualizare browser

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii

Reduceți emisiile de gaze cu efect de seră.

Verificarea conform Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) vă demonstrează angajamentul continuu pentru emisii de carbon reduse.

Aflati mai multe informatii despre acest serviciu

Ce este EU ETS?

EU ETS implică alocarea și comercializarea certificatelor de emisii pentru gazele cu efect de seră (GES) în cadrul Uniunii Europene, cu limite determinate de fiecare stat membru. Certificatele sunt apoi distribuite fiecărei instalații acoperite de această schemă.

Introdusă în 2013, Faza a III-a a EU ETS va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2020 și cuprinde metodologii de alocare armonizate, surse adiționale de GES și de emisii. EU ETS Faza 3 impune fiecărei instalații eligibile să producă un raport anual al emisiilor, care necesită un raport de verificare independent depus la organismul de control relevant între 28 februarie și sfârșitul lunii martie ale fiecărui an (termenul limită depinde de statul membru în care funcționează instalația). Raportul verifică emisiile din anul calendaristic precedent, cu certificate acordate apoi egale cu emisiile verificate.

Etapa a 4-a EU ETS este aplicabilă perioadei de raportare 2021-2030, corelată cu Regulamentul de Punere in Aplicare (UE) 2018 / 2066 al COMISIEI din 19 Decembrie 2018, vizând Monitorizarea și Raportarea emisiilor GHG.  Principiile Etapei a 3-a EU ETS rămân aceleași în perioada 4.

Verificarea anuală EU ETS3

Serviciul independent de verificare anuală a EU ETS oferit de LRQA instituie mecanisme robuste, reproductibile, de cuantificare, monitorizare și raportare a emisiilor dumneavoastră anuale de GES.

LRQA îi susține pe operatori ai tuturor tipurilor de instalații care trebuie să îndeplinească reglementările Fazei a 3-a a EU ETS, inclusiv din sectoarele chimic, al sticlei, metalurgic, al hârtiei și rafinăriilor; printre aceștia și cu un consum de combustibili de 20 MW sau mai mult.

Conform EU ETS3, operatorii trebuie să depună un raport anual al emisiilor de GES, care trebuie verificat de un organism acreditat până la 31 martie în anul următor. După verificare operatorii primesc un număr echivalent de certificate până la data de 30 aprilie a aceluiași an.

EU ETS Verificarea Raportului de Date de Referință

Serviciile LRQA de verificare a datelor de referinta ajută organizațiile în obținerea alocărilor gratuite de certificate de emisii și sunt conforme cu Regulamentul FAR (UE) 2019/331 al COMISIEI din 19 Decembrie 2018) vizând Regulile de Alocare Gratuită) prin mecanisme robuste & reproductibile, care cuantifică, monitorizează și raportează datele de activitate pentru fiecare subinstalație.

Alocările pentru faza 4 s-au bazat inițial pe datele de referință (2014-2018) care au necesitat verificarea de către un organism de verificare acreditat până în mai 2019. Această transmitere a datelor trebuie efectuată la fiecare cinci ani. Conform acestei cerințe, operatorilor care doresc să obțină alocări gratuite trebuie să li se verifice alocarea gratuită a cotelor de emisie de către un organism acreditat, cu aceeași periodicitate.

Sub incidența acestei cerințe operatorilor trebuie să li se verifice alocarea certificatelor de emisii de către un organism acreditat în interval de 12 luni de la data începerii activității normale. Această cerință face referință la prima zi verificată și aprobată a unei perioade neîntrerupte de 90 de zile în care instalația funcționează la cel puțin 40% din capacitatea maximă prevăzută a echipamentelor.

Verificarea raportului pentru noul participant EU ETS

Sunt considerati ca noi intrati acei operatori care au obținut pentru prima dată un permis GHG. Acestia, daca doresc să solicite alocarea gratuită, pot opta pentru transmiterea datelor aferente primului an calendaristic complet de funcționare. Operatorii care aplică în conformitate cu această cerință trebuie să aibă verificată alocarea gratuită de către un organism acreditat. 

Verificarea Raportului referitor la Nivelul de Activitate

Serviciul furnizat de către LRQA - Verificarea Raportului referitor la Nivelul de Activitate - vine în sprijinul organizațiilor pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în vederea revizuirii nivelului de certificate alocate cu titlu gratuit, în cazul în care nivelul de activitate al sub-instalațiilor variază cu +/- 15% față de nivelul de referință. Această raportare a nivelului de activitate trebuie facută anual, până la 31/03 (sau mai devreme, în funcție de reglementările la nivel național în fiecare stat membru) și trebuie verificată de un Organism de Verificare acreditat. În mod obișnuit, această verificare se face odată cu Verificarea Raportului Anual de Emisii (EUETS), ambele fiind verificări anuale obligatorii.

Beneficiile EU ETS

Încredere pentru părțile interesate

Verificarea conform EU ETS demonstrează că organizația dumneavoastră respectă țintele privind emisiile de GES.

Reducere a costurilor

Aveți posibilitatea de a beneficia de pe urma vânzării certificatelor în surplus de care organizația dumneavoastră nu mai are nevoie.

Reducere la minimum a riscurilor

Prin identificarea deficiențelor în ceea ce privește cerințele EU ETS printr-o verificare pe etape puteți reduce la minimum riscul de neconformare.

Doriți asistență pentru EU ETS?

Dacă orgnizația dumnevoastră este la început, ori a trecut de Etapa a 3-a, verificarea de terță parte a LRQA vă va ajuta să îndepliniți cerințele obligatorii de raportare. LRQA efectuează verificări ale emisiilor anuale, verificări ale datelor de referinta, verificări NER, verificări ALRQA, precum și analize de tip GAP (analiza elementelor care lipsesc din sistemul Dvs.).

Suntem printre primele Organisme de Verificare ce au obținut acreditare pentru EU ETS, iar verificarea noastră în două etape ne ajută să reducem riscul dvs. de neconformitate, reducând, în același timp,  perturbarea activității dumneavoastră.

De ce noi?

Expertiză tehnică

Verificatorii de la LRQA sunt experți în sistemele de management, calificați în toate aspectele verificărilor emisiilor, garantând un audit comprehensiv al activității dumneavoastră.

Experiență inegalabilă

Evaluăm și verificăm clienți importanți din domeniile managementului deșeurilor, utilităților publice, metalurgiei, petrolului și gazelor, nuclear și guvernamental, cunoștințele noastre aprofundate fiind un beneficiu direct pentru organizația dumneavoastră.

Imparțialitate

Ne păstrăm întotdeauna imparțialitatea prin soluționarea proactivă a conflictelor de interese în toate domeniile LRQA, inclusiv între consultanță și serviciile de certificare a terților. Clic aici pentru a afla mai multe

Aflati mai multe informatii despre acest serviciu

Apasă pe Enter sau pe săgeată pentru căutare Apasă pe Enter pentru căutare

Pictogramă de căutare

Căutați?