Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Услуга за сертифициране по ISO 45001

Научете повече за въвеждането на ISO 45001.

Сертификацията по ISO 45001 е приложима за всякакъв тип организации, независимо от техния размер, сектор или местоположение. Този стандарт въвежда рамка, която трябва да бъде спазвана в цялата верига на доставка, създавайки по-безопасна трудова култура, чийто приоритет е подобряване на работната среда.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

ISO 45001 помага на организациите да покажат, че разполагат със стабилна система за ЗБУТ. Това би подобрило тяхната репутация както пред клиентите, така и сред служителите им.

GAP анализ

За организации, които желаят да оценят своята система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) спрямо ISO 45001, можете да работите с одитор на LRQA, за да идентифицирате високорисковите области на Вашата СУЗБУТ, включително с конкретни слаби места. Тази услуга може да се предостави на място или дистанционно и помага да определите обхватът на Вашата система за управление по ISO 45001, което Ви дава гъвкавостта да се фокусирате върху области, критични за Вашите дейности.

Свържете се с нас, за научите повече за сертификацията по ISO 45001.

Сертифициране и оценяване

Сертификацията по ISO 45001 от LRQA демонстрира на Вашите основни заинтересовани страни, че имате стабилно проектирана и въведена система за управление, която да опазва здравето и безопасността на Вашите служители, както и че тя е била одитирана спрямо най-високите стандарти.

Интегрирано оценяване

Ако разполагате с повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и информационна сигурност, можете да се възползвате от нашите интегрирани програми за оценка и наблюдение, като спестите време и средства и в същото време намалите до минимална степен дублирането на усилията.

Услуги по осигуряване

LRQA предлага услуги по сертифициране, валидиране и проверка на съответствието при спазване на всички водещи световни стандарти и схеми, обхващащи околната среда, устойчивостта, енергийното управление, непрекъсваемост на бизнеса, кибер сигурност и др.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Искате ли да научите повече за тази услуга?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?