เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การอบรมการตีความมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่มของมาตรฐาน ASC

ข้อกำหนดการรับรองกลุ่ม ASC.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

ภาพรวม

ในบรรดามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มกุ้งและปลา ปัจจุบันความต้องการในการให้ได้รับการรับรองในมาตรฐาน ASC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการปฎิบัติที่ดีให้กับฟาร์มในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากนโยบายในการคัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืนจากผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างๆ ทั่วโลก  ณ ปัจจุบัน ASC ได้กำหนดและประกาศบังคับใช้มาตรฐานใหม่ซึ่งทำให้มาตรฐาน ASC นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยต่างๆ โดยการกำหนดมาตรฐานใหม่นนี้ทำให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากจำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมตัวและตีความข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าวได้ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ลอยด์ รีจีสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด มีความยินดีที่จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ASC สำหรับการรับรองแบบกลุ่มเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ/หรือเจ้าหน้าที่จากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำต่างๆ เพื่อทำให้การตีความในมาตรฐานดังกล่าวและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คุณต้องการหลักสูตรนี้หาก ...

  • ตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ
  • ผู้ผลิต/เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและปลา

คุณจะได้เรียนรู้...

  • สถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ASC ในการรับรองแบบกลุ่ม
  • ข้อกำหนดมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ASC

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?