Skip content

Informacja o polityce prywatności

LRQA bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i dba, aby były stale chronione.

Jaki jest cel niniejszej Informacji o polityce prywatności?

Niniejsza Informacja o polityce prywatności ma na celu dostarczenie Ci jasnych informacji o tym, jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas Twoich interakcji z nami, oraz o przysługujących Ci prawach związanych z tymi danymi.

Kim jest LRQA?

Nazwa „LRQA” odnosi się do międzynarodowej grupy spółek, której właścicielem jest LRQA Group Limited (registered number 1217474.  Registered office: 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom, a member of the LRQA Group Limited),  które dostarczają podstawowe usługi operacyjne w obrębie grupy LRQA oraz usługi profesjonalne za pośrednictwem działalności biznesowej LRQA.

Jakie dane osobowe gromadzi LRQA?

LRQA gromadzi wyłącznie podstawowe informacje na Twój temat (takie jak imię, adres mailowy, bezpośredni służbowy numer telefonu, miejsce pracy/instytucja i inne podstawowe dane kontaktowe - oraz wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się udostępnić) i tylko w następujące sposoby:

 • Informacje, które udostępniasz za pośrednictwem naszych stron, pisemnie, przez telefon, na naszych eventach albo za pośrednictwem innych środków; lub
 • Informacje, które uzyskujemy na podstawie Twojej interakcji z naszymi stronami, usługami i/lub platformami społecznościowymi, z których korzysta LR.
 • LRQA uzyskuje dane kontaktowe za pomocą wybranych stron trzecich.

Nigdy nie prosimy o udostępnianie ani nie zamierzamy gromadzić jakichkolwiek informacji wrażliwych na Twój temat w celach marketingowych, przetwarzania zapytań ogólnych, obsługi korespondencji lub zarządzania relacjami biznesowymi.

W przypadku usług BOPAS LRQA gromadzi dane osobowe użytkownika (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i dane kontaktowe (prywatne lub związane z pracą):

 • Informacje, jakie udostępniasz nam za pośrednictwem strony internetowej BOPAS oraz formularzy wniosków wymaganych dla tej usługi oraz poprzez inne interakcje, jak powyżej.

W przypadku usług szkoleniowych LRQA gromadzi dane osobowe użytkownika (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i dane kontaktowe - prywatne lub związane z pracą), informacje o wybranym szkoleniu, obecności, poziomie realizacji materiału:

 • Informacje, jakie udostępniasz nam za pośrednictwem portalu wybranego przez Ciebie szkolenia oraz poprzez inne interakcje, jak powyżej.

W przypadku innych usług świadczonych przez LRQA, w tym między innymi Compliance, Inspection, Assurance and Verification oraz Digital Solutions, LRQA gromadzi Państwa dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe (prywatne lub związane z pracą), jeśli jest to wymagane w celu umożliwienia świadczenia usług oraz zgodnie z wymogami instytucji akredytacyjnych i/lub właścicieli standardów i schematów.

W celach marketingowych oraz w zakresie relacji z klientami, LRQA odwołuje się do własnych uzasadnionych interesów gospodarczych i przetwarza Twoje dane osobowe w sposób, który służy podtrzymaniu i rozwijaniu istniejących i przyszłych relacji z Tobą i Twoją organizacją. Może to oznaczać zwrócenie się do Ciebie z prośbą o wyrażenie w czasie rzeczywistym swojej opinii na temat naszych usług, wzięcie udziału w badaniu opinii/ sondażu na temat bieżącej oferty.

O ile nie wyraziłeś/wyraziłaś zgody na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, LRQA nie będzie Ci wysyłać wiadomości e-mail marketingowych. Nasz system e-mail marketingowy umożliwia Ci zmianę ustawień i rezygnację z otrzymywania materiałów marketingowych w dowolnym momencie.

Dane osobowe dla konkretnych działań biznesowych: Jeśli korzystasz z rozmaitych usług świadczonych za pośrednictwem firm należących do LRQA, możemy wymagać od Ciebie udostępnienia dodatkowych informacji na swój temat, w zależności od wymogów danej usługi, organu regulacyjnego akredytacji, krajowych wymogów regulacyjnych, zgodnie z którymi działa LR. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzania danych osobowych znajdą się w Informacji o polityce prywatności w relacjach biznesowych dostępnej online. Link do Informacji o polityce prywatności w relacjach biznesowych zostanie dostarczony w odpowiedniej formie i korespondencji dla danej usługi lub produktu.

A jeśli zechcę osobiście odwiedzić biuro LRQA?

Jeśli przyjdziesz do któregoś z naszych biur, niewykluczone, że poprosimy Cię o Twoje podstawowe dane osobowe (jak te wymienione w niniejszej Informacji o polityce prywatności) i wyłącznie w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa placówki. Możemy Cię poprosić o zalogowanie się i wylogowanie z wizyty w którymś z naszych biur, i wręczyć Ci przepustkę gościa na czas Twojej wizyty. Tam, gdzie na terenie którejkolwiek z naszych placówek działa telewizja przemysłowa (CCTV), monitorowanie odbywa się wyłącznie dla celów bezpieczeństwa

Dlaczego LRQA gromadzi dane osobowe?

LRQA musi uzyskać podstawowe informacje na Twój temat, aby odpowiedzieć na pytania, jakie do nas kierujesz oraz dostarczać Ci informacje o naszych usługach (takie jak newslettery, aktualności branżowe, informacje o naszych produktach i usługach, zaproszenia na eventy, kwestionariusze, badania rynku itp.), na których wysyłanie wyraziłeś/wyraziłaś zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) albo dotyczące produktów bądź usług LRQA, naszym zdaniem mogących Cię zainteresować i/lub których wysyłanie Tobie jest zgodnie z naszym uzasadnionym interesem biznesowym.

Dane uzyskane poprzez Twoje interakcje z nami za pośrednictwem telefonu, e-maila oraz cyfrowych platform medialnych (np. LinkedIn, Go-To Webinar), mogą być wykorzystane do pozyskiwania klientów, zarządzania relacjami biznesowymi oraz obsługi ogólnych zapytań o usługi/produkty.

Nie wykorzystamy Twoich danych osobowych w żadnym innym celu niewymienionym w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

LRQA zbiera informacje o Twoim korzystaniu z naszych stron poprzez ciasteczka. Robimy to, aby dopasować i spersonalizować Twoją interakcję z naszą stroną a także, korzystając również z informacji o jej użytkowaniu przez innych odwiedzających, poprawiać treści, wygląd i skuteczność naszych stron. Szczegóły znajdują się w naszej Polityce ciasteczek.

W jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe?

LRQA dba o ochronę Twoich danych osobowych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, i nie udostępni Twoich danych osobowych nikomu spoza własnej grupy ani żadnym osobom bądź podmiotom spoza obszaru Wielkiej Brytanii i/lub Unii Europejskiej, z wyjątkiem i o ile: (i) jest to konieczne dla celów wymienionych w niniejszej Informacji o polityce prywatności; oraz (ii) uzyska pewność, że zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa gwarantujące, że informacje te nadal będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej (EU 2016/679).

Zatrudniamy usługodawców do niektórych zadań związanych z naszymi stronami - takich jak hosting, kwestie funkcjonalności oraz baza danych do zarządzania relacjami z klientem (SalesForce i Pardot). Niektórzy z tych usługodawców w ramach świadczonych dla LRQA usług również będą przetwarzać Twoje dane osobowe, jak chociażby firma Seertech, która dostarcza środowisko iLearningowe dla naszych usług szkoleniowych. Zadbamy, aby również ci usługodawcy przestrzegali postanowień niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Jak długo LRQA przechowuje dane osobowe?

LRQA będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla celów przedstawionych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, chyba że prawo wymaga, aby były przechowywane dłużej. Okres przechowywania danych będzie zależał od charakteru Twojej interakcji z LRQA, Twojego zapytania oraz dalszego dostarczania usług za pośrednictwem naszej organizacji. W dowolnym momencie możesz wyrazić życzenie, aby LRQA zaprzestał przetwarzania Twoich danych wchodząc w Twoje opcje w Centrum preferencji albo klikając w link w wiadomościach marketingowych.

Jakie są Twoje prawa?

Odnośnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, w tym:

 • prawo do dostępu i kopii Twoich danych osobowych;
 • prawo do korekty błędnych bądź niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia bądź sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych osobowych przez LR;
 • prawo do wycofania swojej zgody na ich przetwarzanie przez nas w dowolnym momencie (w tym również prawo do wycofania zgody na otrzymywanie od nas powiadomień w dowolnym momencie albo poprzez kontakt z nami za pomocą którejś z metod wskazanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności albo poprzez kliknięcie w link do rezygnacji z newslettera zawarty w e-mailach, które od nas otrzymujesz).

Prosimy o kontakt w razie chęci skorzystania z któregoś z przysługujących Ci praw. Do każdego z przysługujących Ci praw odniesiemy się w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego zgłoszenia, chyba że będzie ono złożone albo będzie dotyczyło znacznej ilości danych - wówczas odpowiemy w ciągu trzech miesięcy.

Jak się skontaktować z LRQA?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie niniejszej Informacji o polityce prywatności albo sposobu, w jaki korzystamy z Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem:

 • e-maila: dataprotection@lrqa,com;
 • poczty tradycyjnej: Data Protection Officer, LRQA, 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom 
 • dzwoniąc pod numer: (+44) 330 414 1451 .

Jak złożyć zażalenie?

Jeśli chcesz złożyć zażalenie odnośnie sposobu, w jaki LRQA przetwarza Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych LRQA za pomocą którejś z podanych wyżej metod.

Przysługuje Ci również prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzoru. Dla LRQA, właściwym organem nadzoru jest UK Information Commissioner’s Office (aby zgłosić skargę bądź możliwość nadużycia, wejdź na: https://ico.org.uk/concerns/).

Czy Informacja o polityce prywatności LRQA podlega aktualizacjom?

LRQA może od czasu do czasu zmieniać treść niniejszej Informacji o polityce prywatności bez powiadamiania Cię o tym. Warto zatem co jakiś czas sprawdzać niniejszą Informację o polityce prywatności, by mieć pewność, że znasz jej bieżącą wersję, która będzie mieć zastosowanie do wszystkich Twoich odwiedzin na naszych stronach. Niniejsza Informacja o polityce prywatności po raz ostatni została zaktualizowana w listopad 2021 roku.