Skip content

Privacy Verklaring

LRQA hecht bijzonder veel waarde aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en zorgt dat die te allen tijde volledig worden beschermd.

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken tijdens uw webbezoek aan ons, en vertellen we verder wat uw rechten zijn met het oog op uw persoonlijke informatie.

Wie of wat is LRQA?

"LRQA" verwijst naar een internationale groep ondernemingen, eigendom van LRQA Group Limited (registered number 1217474. Registered office: 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom) onderdeel van LRQA Group Limited die betrekking hebben op operationele kerndiensten binnen de LRQA-groep of professionele dienstverlening via de bedrijfsactiviteiten van LRQA.

Welke persoonlijke informatie verzamelt LRQA?

LRQA verzamelt uitsluitend persoonlijke basisinformatie (naam, e-mailadres, rechtstreeks telefoonnummer op uw werk, uw werkwerkgever/instelling en elementaire contactgegevens – evenals alle andere info die u wilt verstrekken) en dan alleen als volgt:

 • Informatie die u zelf verstrekt via onze sites, schriftelijk, telefonisch, tijdens onze events of op andere wijze; of
 • Informatie die wij ontlenen aan uw interactie met onze sites, dienstverlening en/of sociale platforms die LRQA gebruikt.
 • LRQA ontvangt contactgegevens via geselecteerde derde partijen.

Wij zullen nooit gevoelige persoonlijke informatie over u vragen voor algemene informatieverzoeken, correspondentie, relatiebeheer of marketing, en hebben evenmin de intentie om die te verzamelen.

Voor de BOPAS-dienstverlening vraagt LRQA persoonlijke gegevens over u (zoals naam, e-mailadres en contactinformatie (privé of werkgerelateerd):

 • Informatie die u zelf verstrekt via de BOPAS-site, en de voor deze dienstverlening vereiste aanvraagformulieren, plus andere interacties zoals hierboven.

Voor de Cliënt Trainingsdiensten verzamelt LRQA persoonlijke informatie over u (zoals naam, e-mailadres, contactgegevens (privé of werkgerelateerd), keuze van de training, deelname, bereikt eindniveau:

 • Informatie die u zelf verstrekt via ons speciale trainingsportaal en andere interacties zoals hierboven.

Voor andere door LRQA geleverde diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Compliance, Inspection, Assurance and Verification en Digital Solutions, verzamelt LRQA persoonlijke informatie over u (zoals naam, e-mailadres, contactgegevens (privé of werkgerelateerd) wanneer dit nodig is om de dienstverlening mogelijk te maken en zoals vereist door accreditatie-instanties en/of eigenaars van normen en schema's.

LRQA past haar legitieme zakelijke belangen toe bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketing- en klantrelatie-doeleinden. Daardoor kunnen wij bestaande en lopende relaties met u en uw organisatie handhaven en verbeteren. Zo benaderen wij u wellicht voor realtime feedback over onze diensten, of voor onderzoek/enquêtes over het huidige aanbod.

Tenzij u hebt aangegeven dat u marketingmateriaal van ons wilt accepteren en ontvangen, zal LRQA u niets daarvan langs elektronische weg toesturen. U kunt in ons marketingsysteem uw voorkeuren instellen en u op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal.

Persoonlijke Gegevens voor Specifieke Bedrijfsactiviteiten: Maakt u gebruik van verschillende diensten van LR-ondernemingen, dan kan verdere persoonlijke informatie over u worden gevraagd, conform de eisen van die dienst, de toezichthouder van de accreditatieregeling, de nationale toezichthouderbepalingen waaronder LRQA opereert. Nadere bijzonderheden over de mate waarin persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u vinden in de online beschikbare Zakelijke Privacyverklaring. In de betreffende formulieren en correspondentie voor die dienst of dat product vindt u een link naar de Zakelijke Privacyverklaring.

Hoe zit het met bezoekers van een LRQA-vestiging?

Bezoekt u één van onze kantoren, dan registreren wij alleen elementaire persoonlijke informatie over u (zoals hierboven uiteengezet in deze privacyverklaring) en dan uitsluitend ten behoeve van de beveiliging en veiligheid van de vestiging. Bij een bezoek aan één van onze kantoren kan u gevraagd worden om u aan te melden en uit te schrijven. Verder krijgt u wellicht een bezoekerspas uitgereikt om tijdens uw bezoek te dragen. Wordt er op onze kantoren een Closed Circuit Television (CCTV – gesloten televisiecircuit) gebruikt, dan gebeurt dit t.b.v. de beveiliging van die vestiging

Met welk doel verzamelt LRQA persoonlijke informatie?

LRQA heeft persoonlijke basisinformatie over u nodig om gericht te kunnen reageren op verzoeken die u bij ons neerlegt (zoals via onze websites en social media platforms) en om u informatie te geven over onze diensten (nieuwsbrieven, branche updates, info over onze producten en diensten, uitnodigingen voor evenementen, enquêtes, marktonderzoek, etc), waarvoor u toestemming heeft gegeven om deze te ontvangen (door het betreffende vakje aan te vinken) of die betrekking hebben op LRQA-producten of -diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn en/of die u momenteel ontvangt op grond van ons legitieme belang om zaken te doen.

Gegevens die wij verzamelen via uw interactie met ons (telefoon, e-mail en digitale mediaplatforms, bijv. LinkedIn, Go-To Webinar platforms) kunnen worden gebruikt voor het genereren van leads, relatiebeheer en het verwerken van algemene vragen over diensten/producten.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit gebruiken voor doeleinden, die niet in deze Privacyverklaring zijn vermeld.

LRQA verzamelt via cookies informatie over uw gebruik van onze sites. Wij doen dat niet alleen om uw ervaring op maat te maken en te personaliseren, maar ook om – met een koppeling naar de informatie over en het gebruik van andere sitebezoekers – de inhoud, lay-out en prestaties van onze sites te kunnen verbeteren. Meer informatie vindt u in ons Cookies beleid.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

LRQA bewaart uw persoonlijke gegevens veilig aan de hand van geëigende technische en organisatorische maatregelen en verstrekt uw persoonlijke gegevens aan niemand buiten de eigen groep, of aan een persoon of entiteit buiten het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie, behalve: (i) als en voor zover die nodig zijn voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden; en (ii) wanneer zij zich er eerst van heeft vergewist dat er afdoende garanties zijn voor adequate opslag en passend gebruik van dergelijke informatie, met inachtneming van deze verklaring en in overeenstemming met de European Union’s General Data Protection Regulation (EU 2016/679 – Algemene Gegevensbeschermingsverordening van de Europese Unie).

Wij zetten dienstverleners in voor de exploitatie van onze sites (voor hosting bijvoorbeeld en de aanvraagfunctionaliteit) en gebruiken een klantrelatie-management database (SalesForce en Pardot) waarin LRQA gegevens opslaat. Sommige van deze dienstverleners zullen uw persoonlijke gegevens verwerken als onderdeel van hun dienstverlening aan LRQA, zoals voor klantentraining-diensten via de iLearning omgeving die door Seertech wordt verstrekt. Wij zien erop toe dat ook deze dienstverleners zich aan deze Privacyverklaring conformeren.

Hoe lang bewaart LRQA persoonlijke gegevens?

LRQA bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, tenzij de wet voorschrijft dat die langer bewaard moeten blijven. Deze bewaartermijn wordt bepaald door de aard van uw interactie met LRQA, uw aanvraag en de voortgaande dienstverlening door onze onderneming. Via uw opties in een Preference Centre of link op marketing-communicatie kunt u op elk gewenst moment aangeven dat LRQA uw gegevens niet mag verwerken.

Wat zijn uw wettelijke rechten?

U hebt een aantal wettelijke rechten met het oog op uw persoonlijke gegevens, waaronder:

 • het recht op toegang tot en het kopiëren van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht op rechtzetting van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • het recht op het (laten) verwijderen van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens door LRQA aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken;
 • het recht om uw toestemming voor onze verwerking op elk moment in te trekken (d.w.z. met inbegrip van het recht om u op elk moment af te melden – ook t.a.v. communicatie – hetzij door contact met ons op te nemen via de gegevens in deze privacyverklaring, hetzij door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij u sturen).

Neem contact met ons op als u één van uw wettelijke rechten wilt gebruiken. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op eventuele rechten die u wilt gebruiken, tenzij het verzoek complex is of een aanzienlijke hoeveelheid gegevens betreft. In zo'n geval zullen wij binnen drie maanden reageren.

Hoe neemt u contact op met LRQA?

Voor vragen over deze privacyverklaring of over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (medewerker gegevensbescherming):

 • per e-mail: dataprotection@lrqa.com;
 • per post: 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom; of
 • per telefoon: +44 330 414 1451.

Hoe dient u een klacht in?

Hebt u een klacht over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens door LRQA zijn verwerkt, neem dan - aan de hand van bovenstaande gegevens - contact op met LRQA's Data Protection Officer.

U bent wettelijk gerechtigd een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor LRQA is het UK Information Commissioner's Office de betreffende toezichthoudende autoriteit (om een klacht in te dienen of een probleem te melden, gaat u naar: https://ico.org.uk/concerns/).

Werkt LRQA de privacyverklaring bij?

LRQA kan af en toe, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen. U dient deze Privacyverklaring op gezette tijden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie kent - de versie die steeds als u één van onze sites bezoekt, van kracht zal zijn. Deze privacyverklaring werd in November 2021 voor het laatst bijgewerkt.