Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Γίνετε εσωτερικός επιθεωρητής σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ISO 13485:2016 Εσωτερικός Επιθεωρητής.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να κατανοήσετε τις καλύτερες πρακτικές προκειμένου να διεξάγετε μία αποτελεσματική εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 13485:2016 και ISO 19011
 • θέλετε να προσθέσετε αξία στον οργανισμό σας και να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
 • θέλετε να γίνετε Εσωτερικός Επιθεωρητής σε εταιρεία που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485

Θα μάθετε...

 • μία επισκόπηση των απαιτήσεων του ISO 13485
 • τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης και οι εσωτερικές επιθεωρήσεις βοηθούν στη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης
 • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή
 • πώς να προγραμματίζετε και σχεδιάζετε τις επιθεωρήσεις σας και την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων
 • πώς να διεξάγετε αποτελεσματικές επιθεωρήσεις χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των 6 Σταδίων της LRQA
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων
 • να αξιολογείτε τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και να καθορίζετε τη συμμόρφωση, μη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητά τους
 • πώς να ετοιμάζετε εκθέσεις αναφοράς και να καταγράφετε επακριβώς τα ευρήματα
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών
 • τον τρόπο να αντιμετωπίζετε συνηθισμένες αδυναμίες εσωτερικών επιθεωρήσεων που απαντώνται στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Θα χρειαστεί...

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ωράριο…

09:00-17:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 13485:2016 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;