Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 22716 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προστασία της αλυσίδας εφοδιασμού καλλυντικών προϊόντων και των καταναλωτών.

Η πιστοποίηση ISO 22716 στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτικών καλλυντικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, με σκοπό την παραγωγή των σωστών καλλυντικών, σύμφωνα με τις σωστές προδιαγραφές.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η LRQA είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης. Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών που σας βοηθούν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ISO 22716 και την πιστοποίησή σας σύμφωνα με αυτές.

Επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων (gap analysis)

Η επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων εστιάζει σε κρίσιμους, υψηλού κινδύνου ή ευάλωτους τομείς του συστήματός σας, πριν από την επίσημη επιθεώρηση αξιολόγησης κατά ISO 22716. Στη συνέχεια, θα λάβετε μια έκθεση που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συστάσεις για βελτιώσεις, εάν απαιτούνται.

Πιστοποίηση και αξιολόγηση

Παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης καταναλωτικών αγαθών, εφοδιαστικής αλυσίδας και ποιότητας, που σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της πιστοποίησης ISO 22716. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ειδικοί του κλάδου θα εξετάσουν διεξοδικά κάθε πρόβλημα.

Η πιστοποίηση ISO 22716 είναι μια διαδικασία δύο σταδίων που περιλαμβάνει εκτίμηση του συστήματος και μια αρχική αξιολόγηση. Η διάρκεια της αξιολόγησης εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας.

Υπηρεσίες αξιολόγησης

Η διαδικασία πιστοποίησης δεν σταματά στο ISO 22716. Η LRQA παρέχει επίσης υπηρεσίες αξιολόγησης για όλα τα κορυφαία πρότυπα που αφορούν την ποιότητα, την υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση ενέργειας, την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα βιομηχανικά πρότυπα.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;