Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

1920x540 - AS 9100 (03) (1).jpg

Zajišťování bezpečných produktů pro letectví po celém světě.

V zájmu zajišťování bezpečnosti, spolehlivosti a dodržování předpisů u produktů po celém světě klade speciální norma pro letecký průmysl AS 9100 Rev. D důraz na řadu doplňkových požadavků specifických pro oblasti letectví, kosmonautiky a obrany.

V zájmu zajišťování bezpečnosti, spolehlivosti a dodržování předpisů u produktů po celém světě klade speciální norma pro řízení kvality v leteckém průmyslu AS 9100 Rev. D důraz na řadu doplňkových požadavků specifických pro oblasti letectví, kosmonautiky a obrany.

Jedním z těchto požadavků je „speciální proces“ – kde výsledek nelze ověřit následným monitorováním či měřením. Konkrétně se jedná o případy, kdy by většinou bylo nutné ověřit účinnost procesu destruktivním testováním.

Mezi typické příklady speciálních procesů patří:

 • Sváření (automatické i manuální)
 • Procesy tepelné úpravy
 • Nanášení nátěrů

Je třeba uvést, že nedestruktivní testování (NDT) se rovněž považuje za speciální proces, stejně jako pájení a podobné činnosti. Je to proto, že sílu spojů nelze ověřit bez jejich porušení – což není ideální, pokud se snažíte minimalizovat míru odpadu a zbytků!

Řízení speciálních procesů

Identifikovat speciální procesy a stanovit rozsah potřebných kontrol je povinností organizace. V některých případech to může vyžadovat zákazník – např. u dodavatelů fungujících podle kvalitativních požadavků SABRE je třeba u některých činností obdržet schválení pevně stanovených procesů.

Jakmile jsou speciální procesy definovány, dalším krokem je implementace řízení, často zaměřeného na tři důležité oblasti:

 1. Kontrola strojního vybavení.
 2. Kvalifikace personálu.
 3. Pravidelný monitoring procesů.

Podle toho, o jaký proces se jedná, má každý z těchto faktorů jinou váhu. Například u pájení tyto tři oblasti dohromady zvyšují pravděpodobnost dosahování konzistentních výsledků:

 1. Pájedla procházejí pravidelnou kalibrací, aby se zajistila konzistentní teplota.
 2. Personál je nezávisle certifikován podle mezinárodních norem, např. IPC-610A a J-STD-001.
 3. Používá-li se strojní vybavení, jako jsou přetavovací pece, může v pravidelných intervalech probíhat monitorování teplotních křivek.
Prokazování shody

Systém řízení kvality má při prokazování shody dvojí roli. Za prvé dokládá, že byly zváženy veškeré speciální procesy a metody nezbytné pro jejich řízení, často prostřednictvím procesní dokumentace a pracovních pokynů.

Za druhé je potřeba uchovávat záznamy jako doklad o tom, že byly provedeny příslušné kontroly. Zde bude rozhodující návrh systému řízení kvality.

Je vhodné zvážit některé otázky:

 • Jak se budou záznamy činností vytvářet?
 • Kdo bude za vedení těchto záznamů odpovědný?
 • Jak se nastaví připomínky a výzvy, které zajišťují provedení opakujících se činností?

Na tyto otázky neexistuje univerzální odpověď. Záleží na povaze prováděných speciálních procesů a systémů, které již vaše organizace nasadila.

Přečtěte si více o certifikaci AS 9100.

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?