Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

1920x540 - AS 9100

Ověřujte své výrobní procesy pomocí systémů řízení kvality AS 9100.

Norma řízení kvality v leteckém průmyslu AS 9100 vyžaduje ověřování výrobních procesů, aby byla zajištěna schopnost dosahovat požadovaných výsledků.

Typy činností, kterými se k takovýmto závěrům dojde, se liší podle příslušného výrobního procesu a jejich plná dokumentace je součástí normy. Například ověřování výrobních procesů obrábění se skládá z těchto částí:

  • Vypracuje se objektivní analýza časů cyklů a dostupného času, aby bylo ověřeno, že obráběcí soustava dokáže produkovat díly v požadované realizační době. 
  • Pokud se v kovoobráběcí dílně používá statistická kontrola, provádějí se studie způsobilosti, jejichž pomocí se určí schopnost strojů konzistentně produkovat díly v mezích specifikace.

Splnění výše uvedených kroků dá vám i vašim zákazníkům jistotu, že obráběcí proces dokáže pravidelně produkovat shodné produkty v předvídatelné realizační době.

Zajištění řádné dokumentace těchto činností je jedním z hlavních principů normy AS 9100 Rev. D. Včasné dodání a správné vyhotovení napoprvé je pro zákazníky z oboru letectví, kosmonautiky a obrany nejvyšší prioritou, takže je nezbytné objektivními prostředky prokázat, že veškeré aspekty, které by mohly tyto dvě proměnné ovlivnit, jsou v rámci vašeho výrobního procesu pod kontrolou.

Kontrola prvního vzorku

Norma AS 9100 Rev. D rovněž vyžaduje, že když se pro zákazníka vyrábí nový produkt, má se odebrat první reprezentativní vzorek a zkontrolovat na něm, že výrobní proces funguje, jak má. V oblasti letectví, kosmonautice a obrany je kontrola prvního vzorku známá pod zkratkou FAI (First Article Inspection). Zaměřuje se spíše na shodu konkrétního produktu než na výrobní proces obecně.

Standardní postup, jak FAI správně provést a zdokumentovat, předepisuje norma AS 9102/B, kterou zákazníci často výslovně vyžadují. Přečtěte si více o vypracování zprávy o kontrole prvního vzorku podle normy AS 9102/B.

Zjednodušeně řečeno FAI spočívá ve sledování průběhu výrobního procesu a ověření, že všechny nezbytné činnosti byly provedeny podle plánu a že výstup odpovídá očekávání.

Vrátíme-li se ještě k příkladu s obráběním, využívají se obvykle k sestavování zpráv o FAI pro obrobky například tyto údaje:

  • Výsledky měření všech charakteristik uvedených ve výkresu.
  • Kopie certifikátu o hutní zkoušce pro veškeré materiály.
  • Kopie zadaných objednávek pro veškeré materiály.

Uvedena je také dohledatelnost veškerých speciálních procesů (např. kalení) využitých v rámci procesu interně či prostřednictvím subdodavatele, tj. odkazy na specifikace a výsledná prohlášení o shodě.

Doklady podporující výše uvedené body dají auditorovi jistotu, že první výrobní série dokázala zajistit shodný produkt odpovídající zamýšlené konstrukci.

Systémové aspekty řízení kvality

Pokud došlo ke změnám v konstrukci produktu nebo samotném výrobním procesu, je nutné provést FAI (plnou nebo částečnou) znovu. U organizací plnících normu AS 9102/B je to nutné i v případě, pokud byla výroba daného dílu přerušena na déle než dva roky.

Uvádíme některé aspekty kontrol, které by měl systém řízení kvality za tímto účelem obsahovat:

  • Kdo odpovídá za sestavování zpráv o FAI a jaká školení musí mít?
  • Jak je nutnost provedení FAI signalizována, zejména u změn, které nejsou natolik zjevné, například změna dodavatele materiálu nebo obměna nástrojového vybavení?
  • Jak bude probíhat identifikace přerušení výroby kratších než dva roky?
  • Kde se budou zprávy o FAI uchovávat a kdo k nim musí mít přístup?

Robustní systém řízení kvality vám ušetří čas a usnadní udržování přehledu o zprávách o FAI, zejména vyžaduje-li to zákazník.

Přečtěte si více o certifikaci AS 9100.

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?