Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

IFS PIA

První Prohlášení o záměru IFS PIA

Dne 18. prosince 2019 předala organizace IFS v Amsterdamu první Prohlášení o záměru IFS PIA společnosti VION.

Toto datum představuje milník společnosti LRQA, jejíž aktivní účast na vývoji a pilotování tohoto nového standardu vedla k prvnímu posouzení IFS PIA, které provedl LRQA v říjnu 2019.

S rostoucí globalizací v potravinářství roste potřeba kontroly rizik podvodů v dodavatelském řetězci. Za účelem harmonizace přístupu malobchodníků k této otázce vytvořila organizace IFS ve spolupráci s nizozemskými supermarketovými řetězci Superunie, Jumbo a Albert Heijn nový standard pro řízení integrity produktů. Tento nový standard, IFS PIA verze 1, byl publikován v dubnu 2019. Požadavky standardu a protokol lze stáhnout zdarma z webových stránek IFS.

Integrita produktu

Definice integrity produktu je: „Záruka, že produkt odpovídá tomu, co je sdělováno různými kanály a co lze na tomto základě očekávat“. Kromě měřitelných vlastností produktu to zahrnuje také vlastnosti, které vyplývají z obchodních sdělení a obrázků.

Z definice lze vyvodit, že na jedné straně se jedná o kontrolu skutečných vlastností produktu a na druhé straně o kontrolu komunikace o tomto produktu, jako jsou například štítky, webové stránky, specifikace produktu a databáze. Můžeme tedy hovořit o dvou typech rizik integrity: rizika integrity produktu a rizika integrity dat. To například znamená, že marketing spadá do oblasti působnosti systému řízení integrity, což je nový požadavek.

Standard vyžaduje, aby při analýze rizik integrity byla brána v úvahu úmyslná manipulace (klamání a podvody) a nevědomá odchylka. K odchylce může dojít nevědomky například kvůli nevědomosti, chybám, překlepům nebo z nedbalosti.

Posouzení 

Organizace IFS se rozhodla nepoužívat tento standard jako certifikační normu. Výsledkem hodnocení je konečné skóre (Prohlášení o záměru - Statement of Intent), které maloobchodníci používají pro srovnávání svých dodavatelů produktů privátní značky. Typické hodnocení trvá 2 dny, ke kterým se připočte příprava a zpracování zprávy.

IFS se rozhodla oddělit toto hodnocení od hodnocení v rámci standardního auditu bezpečnosti potravin. Důvodem je integrita produktu, která vyžaduje jiné zaměření a přístup než bezpečnost potravin.

IFS používá víceméně stejný postup jako Food Safety Check. Společnosti mohou požádat o posouzení přímo u IFS. IFS využívá vybrané certifikační orgány a kvalifikované auditory. V Nizozemsku a Belgii se jedná o společnosti LRQA a Vinçotte ISACert. Reporting a fakturace probíhá prostřednictvím organizace IFS.

Očekávání

Organizace IFS se tímto krokem připojila k iniciativám nizozemských maloobchodníků. Tento nový standard a nová pracovní metoda bude proto poprvé zaveden v Nizozemí v roce 2020. Očekává se, že nizozemští maloobchodníci budou požadovat, aby dodavatelé citlivých produktů podstoupili hodnocení IFS PIA.

Kromě toho se očekává, že tento standard nahradí normu CBL Chain of Custody. O tento standard se zajímají i němečtí maloobchodníci a ve Francii jsou první pilotní audity plánovány na začátek roku 2020.

Pro více informací prosím kontaktujte: thomas.zwiers@lr.org

Fotografie (zleva doprava): Hugo Pol (Group QA Manager), Thomas Zwiers (consultant/trainer LRQA), Stephan Tromp (Director IFS), Bert Urlings (Director Quality Assurance and Public Affairs VION), Julia Füllenbach (Technical Project Manager IFS)

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?