Skip content
IFS PIA

Eerste IFS PIA intentieverklaring

+31 10 899 7300

Neem contact op

Op 18 december 2019 werd de eerste IFS PIA intentieverklaring door IFS overgedragen aan de VION Food Group in het WTC in Amsterdam.

Deze mijlpaal laat de actieve deelname van LRQA aan de ontwikkeling van deze nieuwe standaard zien. LRQA voerde al oktober 2019 de eerste IFS PIA-beoordeling uit.

Geschiedenis

De globalisering in de food sector neemt toe. Hierdoor groeit de behoefte om frauderisico's in de supply chain te controleren. Om de verschillende benaderingen van de Nederlandse retailers te harmoniseren, heeft IFS in samenwerking met de Nederlandse supermarktorganisaties Superunie, Jumbo en Albert Heijn een nieuwe standaard opgesteld voor het beheer van de productintegriteit van producten.
Deze nieuwe standaard, IFS PIA versie 1, werd in april 2019 gepubliceerd. De vereisten en protocollen kunnen gratis worden gedownload van de IFS-website.


Product integriteit

Product integriteit is als volgt gedefinieerd: ‘Product integriteit is de garantie dat het product overeenkomt met wat via verschillende kanalen wordt gecommuniceerd en wat op basis daarvan verwacht kan worden.’
Dit omvat meetbare producteigenschappen maar ook eigenschappen die voortkomen uit commerciële claims en afbeeldingen. Hieruit is af te leiden dat het om de beheersing van de daadwerkelijke producteigenschappen gaat maar ook om de beheersing van de communicatie over dat product. Onder communicatie vallen bijvoorbeeld het etiket, de website en productspecificaties. We spreken daarom ook van twee soorten integriteitsrisico's:  (1) product integriteitsrisico's en (2) data integriteitsrisico's. Dit betekent dat marketing nu ook binnen de scope van het integriteitbeheersysteem valt. Dit is een nieuw kernmerk.

De norm vereist dat bij het analyseren van integriteitsrisico's rekening wordt gehouden met zowel opzettelijke manipulatie (bedrog en fraude) als ook met onbewuste afwijkingen. Een afwijking kan onbewust optreden door bijvoorbeeld onwetendheid, fouten, berekening, schrijffouten of onzorgvuldigheid.

Assessment 

De IFS heeft besloten de norm niet als certificatienorm te gebruiken. De beoordelingen resulteren in een eindscore (intentieverklaring), die retailers gebruiken voor het benchmarken van hun private label productleveranciers. Een beoordeling duurt 2 dagen, exclusief voorbereiding en rapportage.

De IFS heeft ervoor gekozen om de beoordeling los te koppelen van een standaard voedselveiligheidsaudit. Dit komt omdat productintegriteit een onderwerp is dat een andere focus en aanpak vereist dan voedselveiligheid. De IFS gebruikt min of meer dezelfde implementatiemethode als de voedselveiligheidscontrole. Bedrijven kunnen een beoordeling aanvragen bij de IFS. De IFS maakt vervolgens gebruik van geselecteerde certificatie-instellingen en gekwalificeerde auditors die in opdracht van IFS de audit uitvoeren In Nederland en België zijn dit LRQA en Vinçotte ISACert.

Verwachtingen

Met deze ontwikkeling heeft het IFS zich aangesloten bij initiatieven van de Nederlandse retail. Deze nieuwe standaard en nieuwe werkwijze wordt daarom in 2020 als eerste in Nederland uitgerold. De verwachting is dat Nederlandse retailers graag zien dat leveranciers van kwetsbare (eigen merk) producten een IFS PIA-beoordeling ondergaan. Bovendien wordt verwacht dat deze standaard de CBL Chain of Custody-standaard voor het Varken van Morgen op termijn zal vervangen.

Duitse retailers hebben inmiddels ook interesse getoond in deze norm en de eerste pilot-audits in Frankrijk zijn gepland voor begin 2020.

 

Op de foto van links naar rechts : Hugo Pol (Group QA manager, Thomas Zwiers (consultant/trainer LRQA), Stephan Tromp (Director IFS), Bert Urlings (Director Quality Assurance and Public Affairs VION), Julia Füllenbach (Technical Project Manager IFS)

Nieuws